Sammenlign opsparingsprodukterne

Her kan du se et overblik over de forskellige opsparingsprodukter. I Danica Pensionsforsikring A/S kalder vi dem Traditionel, Markedspension, Link og Tidspension.

Brug sammenligningen, når du vurderer, om du sparer nok og rigtigt op.

Dit behov for pension kan ændre sig, hvis du fx stiger meget i løn eller får brug for en høj grad af økonomisk fleksibilitet på pensionstidspunktet.

Brug vores værktøj, hvis du vide mere om afkast og risiko på Markedspension og Tidspension. Find den her.

Afkast Danica Pensionsforsikring A/S 

Her kan du se, hvordan afkastet på alle vores opsparingsprodukter har udviklet sig.
 
Se vores afkast

Sammenlign produkter

 • Afkast og risiko

  Traditionel opsparing, Minimal risiko
  (Gennemsnitsrente)

  • Investering i fælles pulje m. mange obligationer
  • Rente på stabilt, Moderat niveau.
  • Børsudsving udlignes via fælles reserve

  Markedspension, Højt, svingende afkast
  (markedsrente/livscyklus)

  • Generelt højere andel af aktier. Derfor mulighed for højere, men også mere svingende, afkast
  • Aktieandelen mindskes med alderen

  Link pension, Afhænger af de valgte fonde
  (Unit link)

  • Opsparingen er koblet (linket) til fonde med aktier og/eller obligationer efter kundens valg
  • Afkast og risiko afhænger af de valgte fonde

  Tidspension, Pænt afkast, begrænset risiko

  • Relativt høj andel af aktielignende aktiver
  • Resten i obligationer
  • Udsving i afkast reguleres via en Bufferkonto

   

  Tidspension med garanti, Pænt afkast, begrænset risiko

  • Relativt høj andel af aktielignende aktiver
  • Resten i obligationer
  • Udsving i afkast reguleres via en Bufferkonto
 • Garanti

  Traditionel opsparing, Ingen garanti
  (Gennemsnitsrente)

  • Du ved, hvor meget du som minimum får udbetalt ved pension

  Markedspension, Ingen garanti
  (markedsrente/livscyklus)

  • Der er ingen indbygget garanti ved Markedspension
  • Afkastet følger udsvingene i de valgte fonde

  Link pension, Ingen garanti

  (Unit link)

  • Der er ingen indbygget garanti ved Link
  • Afkastet følger udsvingene i de valgte fonde

  Tidspension, Udjævning af afkast

  •  Den individuelle Bufferkonto fordeler større afkastudsving over tid, men der er ingen garanti

  Tidspension med garanti, Udjævning af afkast

  • Den individuelle Bufferkonto fordeler større afkastudsving over tid
  • Der er garanti mod negativ rentetilskrivning på pensionskonto
  • På pensions-tidspunktet fastsættes, hvor meget du som minimum får udbetalt i pension
 • Indflydelse

  Traditionel opsparing, Ingen indflydelse
  (Gennemsnitsrente)

  • Du har ikke indflydelse på, hvordan der investeres

  Markedspension, Delvis indflydelse
  (markedsrente/livscyklus)

  • Du vælger mellem fem profiler fra laveste til højeste risiko
  • Derudover ingen indflydelse

  Link pension, Stor indflydelse
  (Unit link)

  • Du placerer selv opsparingen blandt de udbudte fonde
  • Mulighed for løbende at flytte pengene mellem fondene

  Tidspension, Ingen indflydelse

  • Du har ikke indflydelse på, hvordan der investeres

  Tidspension med garanti, Ingen indflydelse

  • Du har ikke indflydelse på, hvordan der investeres

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?