Tidspension

Tidspension adskiller sig fra andre opsparingsprodukter. Som kunde skal du forholde dig til to konti: én til dine indbetalinger, en anden som investeringsafkastet bliver sat ind på.

Opsparingen til dig, der ønsker det bedste fra to verdener

 • Forventet højt afkast
 • Sikkerhed og stabilitet
 • Flest penge når behovet er størst 

Tidspension er unik i sin konstruktion og fungerer ikke helt som andre pensionsopsparinger. 

I Tidspension opererer vi med to konti:

 • en Pensionskonto
 • en Bufferkonto

På Pensionskontoen (P-kontoen) placerer vi dine indbetalinger. Og på Bufferkontoen (B-kontoen) placerer vi dit investeringsafkast, som løbende bliver overført til din opsparing på P-kontoen. På den måde er det muligt både at opnå et højt, forventet afkast og samtidig sikre stabilitet i udbetalingerne.

Sådan virker Tidspension

Læs mere

Mere om Tidspension

 • Hvad er tidspension?
 • Fordele ved Tidspension

  Fordele ved Tidspension

  Højt forventet afkast

  En del af din opsparing bliver investeret i Tidspensionfonden, som for to tredjedeles vedkommende består af aktier og lignende, risikofyldte aktiver. Resten investerer vi i mere sikre papirer. På den måde har du mulighed for et forventet, højt afkast både i opsparings- og udbetalingsperioden.

  Sikkerhed og stabilitet

  Normalt betyder en attraktiv investeringsprofil, hvor aktier og andre risikofyldte aktiver fylder en del, at afkastet vil være meget svingende. Når investeringsmarkederne går op, gør din opsparing det samme - og når investeringsmarkederne falder, så bliver dit afkast også negativt. Men du mærker ikke udsvingene så hårdt, for en særlig udjævningsmekanisme medfører, at dine udbetalinger er stabile, selv om det samlede investeringsafkast svinger.

  Flest penge når behovet er størst

  De fleste forventer, at lysten til og behovet for at bruge penge bliver gradvist mindre, jo ældre man bliver. Derfor er det mest optimale, at du får udbetalt flere penge som 65-årig end som 85-årig. I Tidspension er indbygget en særlig udbetalingsprofil, der netop tilgodeser dette, så startydelsen som pensionist typisk er 15 pct. højere end i et typisk livscyklusprodukt som Markedspension.

 • Hvem er Tidspension velegnet til?

  Hvem er Tidspension velegnet til?

  Tidspension retter sig imod alle kunder uanset alder, men produktet er særligt velegnet til dig, der er 55 år eller ældre.

  • Er du mellem 55-65 år, har du normalt under 10 år til pensionering. Den stabile udvikling i din Pensionskonto sikrer, at pensionsudbetalingen er forudsigelig. Så ved du, hvad du har til rådighed.
  • Er du ældre end 65 år, er du typisk gået på pension. Den unikke udjævningsmekanisme sikrer dig stabile udbetalinger, selv om afkastet svinger fra år til år. Tidspension sikrer også en attraktiv måde at få udbetalt din pension på. I stedet for at udbetalingerne stiger, jo ældre du bliver, går vi efter at udbetale flest penge til dig ved udbetalingens start. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?