Investeringer i Tidspension

I Tidspension får du en investering, der er skræddersyet til dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast. Og du skal ikke selv gøre noget - vi investerer for dig.

Både mens du sparer op, og når du skal have din pension udbetalt, investerer vi en del af din opsparing i Tidspensionsfonden. Tidspensionsfonden, som sammensættes og overvåges af Danica Pension's økonomer og investeringseksperter, består af aktier, alternativer, ejendomme, kredit, obligationer og kontanter. Vores målsætning er at have 50-70 pct. aktier og lignende i Tidspensionsfonden. På den måde forventer vi at kunne give dig et højt afkast på langt sigt. Andelen af aktier mv. kan variere.

Resten af din opsparing får tilskrevet en forlods fastsat rente, som er baseret på et obligationsindeks valgt af Danica Pension. Jo kortere tid du har til pension, jo større andel af din opsparing får tilskrevet den fastsatte rente.

Her kan du se, hvordan risikoprofilen ser ud for en engangsudbetaling/sumudbetaling og en 20-årig ratepension. Fordelingen mellem Tidspensionsfonden og renten er dynamisk. Det betyder, at den justeres en smule op efter år med positive afkast og lidt ned efter år med negative afkast.

Sammensætningen af aktiver i Tidspensionsfonden er baseret på investeringsplanen for 2017 og kan svinge inden for rammerne af investeringsafdelingens mandat.

Investeringer i Tidspensionsfonden

 

Samlet overblik
Obligationer7,9 %
Kredit8,9 %
Aktier40,3 %
 Alternativer27,4 %
 Ejendomme6 %
 Øvrige10,3 %

 

Obligationer og kontanter

Obligationer og kontanter
Danske obligationer7,9 %
Kredit
Investment Grade1,3 %
Emerging Market Debt3,7 %
High Yield3 %
Aktier
Danmark4 %
Verden36,3 %
Alternativer
Private Equity5 %
Infrastruktur2,3 %
Distressed Debt2 %
Illikvid Kredit9,5 %
Øvrige Alternativer8,6 %
Ejendomme
Ejendomme6 %

 

Sådan var der investeret 31. december 2017


 

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?