Rente-, omkostninger- og risikogrupper

Fra 1. januar 2011 indførte Danica Pensionsforsikring A/S forskellige rente-, omkostnings- og risikogrupper i Traditionel opsparing.

Formålet med opdelingen er, at placere kunder med ensartede aftaler i samme grupper, og er en konsekvens af nye regler fra Finanstilsynet. I Danica Pension deler vi kunderne op i fire rentegrupper, to omkostningsgrupper og tre risikogrupper. Placeringen i de enkelte grupper sker på et objektivt grundlag:

Rentegrupper

Opdelingen i rentegrupper sker ud fra størrelsen af den rente, som de garanterede ydelser er beregnet ud fra. Har du i din aftale garanterede ydelser, der er baseret på forskellige rentestørrelser, vil det være den gennemsnitlige rente på aftalen, der afgør, hvilken rentegruppe du bliver placeret i.

  • Gruppe 1: Rentestørrelse mellem 0,5% og 1,5%
  • Gruppe 2: Rentestørrelse mellem 1,5% og 2,5%
  • Gruppe 3: Rentestørrelse mellem 2,5% og 3,5%
  • Gruppe 4: Rentestørrelse mellem 3,5% og 4,5%

Omkostningsgrupper

Opdelingen i omkostningsgrupper sker ud fra, om du har din aftale gennem din ansættelse i en virksomhed (firma-aftale) eller om du har etableret aftalen som privat person (privat-aftale). En firma-aftale, hvor indbetalingerne stopper, skifter karakter til privat-aftale og dermed omkostningsgruppe.

  • Gruppe 5: Firma-aftaler
  • Gruppe 6: Privat-aftaler

Risikogrupper

Opdelingen i risikogrupper sker ud fra, om du har din aftale gennem en ansættelse i en virksomhed (firma-aftale) eller om du har etableret aftalen som privat person (privat-aftale) eller om din aftale er under udbetaling (aftale under udbetaling). En firma-aftale, hvor indbetalingerne stopper, skifter karakter til privat-aftale og dermed risikogruppe. En firma- eller privat-aftale, der starter udbetaling, skifter karakter til "aftale under udbetaling" og dermed risikogruppe.

  • Gruppe 7: Firma-aftaler
  • Gruppe 8: Privataftaler
  • Gruppe 9: Aftaler under udbetaling

Du er velkommen til at kontakte Danica Pension på telefon 33 28 28 28, hvis du vil vide mere om hvilke grupper dine aftaler hører til.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?