Rente-, omkostninger- og risikogrupper

Fra 1. januar 2011 indførte Danica Pensionsforsikring A/S forskellige rente-, omkostnings- og risikogrupper i Traditionel opsparing.

Formålet med opdelingen er, at placere kunder med ensartede aftaler i samme grupper, og er en konsekvens af nye regler fra Finanstilsynet. I Danica Pension deler vi kunderne op i fire rentegrupper, to omkostningsgrupper og tre risikogrupper. Placeringen i de enkelte grupper sker på et objektivt grundlag:

Rentegrupper

Opdelingen i rentegrupper sker ud fra størrelsen af den rente, som de garanterede ydelser er beregnet ud fra. Har du i din aftale garanterede ydelser, der er baseret på forskellige rentestørrelser, vil det være den gennemsnitlige rente på aftalen, der afgør, hvilken rentegruppe du bliver placeret i.

  • Gruppe 1: Rentestørrelse mellem 0,5% og 1,5%
  • Gruppe 2: Rentestørrelse mellem 1,5% og 2,5%
  • Gruppe 3: Rentestørrelse mellem 2,5% og 3,5%
  • Gruppe 4: Rentestørrelse mellem 3,5% og 4,5%

Omkostningsgrupper

Opdelingen i omkostningsgrupper sker ud fra, om du har din aftale gennem din ansættelse i en virksomhed (firma-aftale) eller om du har etableret aftalen som privat person (privat-aftale). En firma-aftale, hvor indbetalingerne stopper, skifter karakter til privat-aftale og dermed omkostningsgruppe.

  • Gruppe 5: Firma-aftaler
  • Gruppe 6: Privat-aftaler

Risikogrupper

Opdelingen i risikogrupper sker ud fra, om du har din aftale gennem en ansættelse i en virksomhed (firma-aftale) eller om du har etableret aftalen som privat person (privat-aftale) eller om din aftale er under udbetaling (aftale under udbetaling). En firma-aftale, hvor indbetalingerne stopper, skifter karakter til privat-aftale og dermed risikogruppe. En firma- eller privat-aftale, der starter udbetaling, skifter karakter til "aftale under udbetaling" og dermed risikogruppe.

  • Gruppe 7: Firma-aftaler
  • Gruppe 8: Privataftaler
  • Gruppe 9: Aftaler under udbetaling

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?