Ned i tid - i gang med pension

Har du lyst til arbejde længe endnu, men uden at være på fuld tid? Så ligner du rigtigt mange andre danskere, der nærmer sig folkepensionsalderen. Spørgsmålet er, hvordan du får råd til at gå ned i tid? Din private pensionsopsparing er en del af svaret, men faktisk skal du starte med at finde pengene et helt andet sted.

Ned med udgifterne til opsparing

  • Stop din frivillige indbetaling til din pensionsordning
  • Vælg afdragsfrie lån i din bolig

Op med indtægterne

Er overstående ikke nok til at sikre dig et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb, så sæt dine indtægter op i følgende rækkefølge:

  • Start folkepension (hvis du ikke bliver modregnet og har alderen til det)
  • Brug din frie formue (værdipapirer, opsparing, andet)
  • Start udbetalingen af din livrente-pension (men kun op til topskattegrænsen)
  • Start udbetaling af øvrige pensionsopsparinger

Delpension

Delpension betyder, at du sætter gang i udbetalingen af en del af din pensionsopsparing. En ratepension kan eksempelvis deles op i to eller tre bidder, som du aktiverer efter behov. På den måde kan du bruge en mindre del af din ratepension til at supplere din lønindtægt, hvis du er gået ned i tid og mangler et økonomisk tilskud i en årrække.

Book et møde med os

Hvad der er bedst for dig, afhænger af dine behov og økonomiske forudsætninger. Tag altid et møde med os, inden du beslutter dig for, hvordan din pension i givet fald skal aktiveres, hvis du inden din pensionering ønsker at gå ned i arbejdstid.

Book et møde

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?