Du er tæt - eller allerede - på pension

Planlæg dine pensionsudbetalinger

Rækkefølgen og længden af dine pensionsudbetalinger er vigtige i din planlægning af dit liv på pension. Du skal overveje, hvor meget du ønsker at få udbetalt som pensionist ved siden af de offentlige ydelser – og i hvor lang tid?

Hvad skal du vælge?

  • Vil du have opsparingen udbetalt på én gang, skal du vælge aldersforsikring
  • Ønsker du udbetalingen over en årrække, er en ratepension et oplagt valg
  • Foretrækker du en månedlig udbetaling resten af livet, er en livrente bedst

Frie midler først

Rækkefølgen for, hvornår du bruger din opsparing har stor betydning for det samlede udbytte af din opsparing. Typisk kan det bedst betale sig at bruge frie midler (kontanter, værdipapirer mv.) først og derefter dine pensioner. Det skyldes, at du betaler mindre i skat af afkastet på en pensionsopsparing end af afkastet på værdipapirer.

Hvor lang tid skal pensionsopsparingen strække?
Et langt og aktivt liv øger behovet for pensionsopsparing. Ca. 80 % af danskerne har i dag en pensionsopsparing, der bliver udbetalt over 10 år. Du skal være opmærksom på, at den medicinske og sundhedsmæssige udvikling gør, at du kan forvente at leve længere og ikke mindst friskere.

Du bør overveje om perioden du har valgt er lang nok. Er f.eks. 10 års udbetaling af din pension tilstrækkelig? Og hvis du ønsker en længere udbetalingsperiode, har du så sparet nok op? Lige nu er det vigtigt at overveje, om du har sparet nok op. Længden på udbetalingsperioden bør du først tage endelig stilling til på pensionstidspunktet, hvor du bedst kender din situation. 

Vi lever længere
Går du f.eks. på pension, når du bliver 60 år, kan du som mand forvente at leve ca. 23 år mere og som kvinde ca. 26 år mere. Og udviklingen går heldigvis i retning af, at vi lever endnu længere.
Ønsker du rådgivning om, hvordan du bedst muligt tilrettelægger din pension er du velkommen til at kontakte os. 

Har du pension længe nok?

Folketinget har vedtaget en lov , der giver mulighed for at forlænge udbetalingsperioden for ratepensioner og ophørende livrenter, der allerede er under udbetaling. Begge er pensionsformer, hvor du får pengene udbetalt over en nærmere aftalt årrække.

Fordelen ved loven er, at du kan strække dine udbetalinger over endnu flere år. Den nyeste statistik viser, at vi heldigvis lever længere og derfor giver dette rigtig god mening. Hvis du forlænger din udbetaling kan det nedsætte størrelsen af både din indkomstskat og den nye udligningsskat. Det kan også påvirke størrelsen af de sociale ydelser.

Loven er kun relevant for kunder, der allerede i dag får udbetaling fra deres pension.

Får du pension fra flere pensionsselskaber?

Danica Pension har ikke mulighed for at se om du får udbetaling fra andre selskaber. For at kunne give dig den bedst mulige rådgivning om, hvordan du tilrettelægger din udbetaling fra de forskellige pensionsopsparinger, er det nødvendigt, at vi ved hvor stor din samlede udbetaling er. På den måde kan give dig et samlet overblik over dine muligheder.

Er du i tvivl?

På pensionsinfo.dk kan du se dine samlede opsparinger og hvor meget du får udbetalt i pension på tværs af selskaber.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at forlænge din udbetalingsperiode skal du blot kontakte os. Dit ønske om forlængelse vil i henhold til lovgivningen have effekt fra førstkommende 1. januar.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?