Skatteregler og lovgivning

Få fradrag i din personlige indkomst

En af fordelene ved opsparing til pension er, at du får fradrag i din personlige indkomst af indbetalingerne.

Du kan næsten få fradrag for alle indbetalinger uanset størrelsen – der er dog nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på.

  • Ratepension - max 54.700 kr. (2018)
  • Livrentepension - ubegrænset - ti års regel for privattegning > 50.400 kr. (2018)
  • Aldersopsparing  - ingen fradragsret, max 5.100 kr. eller 46.000 kr. (2018)

Det vil oftest være en fordel at indbetale til en ratepension, hvis du har en personlig indkomst på over 498.900 kr. (2018/efter AMB), som gør, at du betaler topskat. Hvis du samtidigt sørger for, at udbetalingerne bliver spredt over så lang en periode, at de ligger under topskatten, så får du en skattemæssig gevinst på 15 %-point.

En anden fordel ved at spare op på pension er den skat, som du skal betale af det løbende afkast. Der er kun 15,3 % skat af afkastet på pensioner, mens kapitalindkomsten uden for pensionen - alt efter omstændighederne - beskattes med cirka 25% - 42 % (2018).

Her kan du se de skattemæssige fordele forbundet med pensioner:


KapitalpensionRatepension Livrente Aldersopsparing
Fradragsværdi 2018ca. 52 %*ca. 52 %*0 %
Skat af afkast15,3 %15,3 %15,3 %15,3 %
Skat af udbetaling40 % i afgiftPersonlig indkomstskatPersonlig indkomstskat0 %
Skat hvis pensionen bliver ophævet før det 60./62. år 52 % i afgift60 % i afgift60 % i afgift20 %
 Skat ved død40 % i afgift40 % i afgift**40 % i afgift** 0 %

* Fradragsværdien er sammensat af kommunalskat inkl. sundhedsbidrag (ca. 28% i 2018) i en gennemsnitskommune, bundskat (11,15 %) og topskat (15 %). Skatten, og dermed fradragsværdien, kan dog ikke overstige skatteloftet på 51,95 % plus evt. kirkeskat.

** Ægtefælle, samlever eller børn under 24 år kan i stedet vælge personlig indkomstskat.

Når du indbetaler via din arbejdsgiver, sker fradraget på en lidt anden måde. Du betaler blot skat af et mindre beløb på din lønseddel, idet indbetalingen til pension bliver trukket fra, inden du betaler skat. I den sidste ende er der ingen forskel på fradraget, om du indbetaler selv eller din arbejdsgiver gør det. Skatten på udbetalingerne er også de samme, om du indbetaler på den ene eller anden måde.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?