Få et InvesteringsTjek

Bliver din pensionsopsparing investeret rigtigt i forhold til din samlede økonomi, og den risiko du vil løbe? Besvar testens 7 spørgsmål og få en anbefaling til, hvilket produkt du bør vælge til din pension.

Alder og månedsløn

Hvad er din alder?

år
25 år
65 +

Hvad er din månedsløn før skat?

kr
kr. 17.000
kr. 200.000 +

Hvor meget har du sparet op nu?

Angiv så godt du kan, hvor meget du har sparet op indtil nu, og hvor meget du indbetaler løbende - for eksempel via din arbejdsgiver.

Din pensionsopsparing er ca.

kr
kr. 0
kr. 8.000.000

Indbetaling til pension per måned

%
2%
30%

Hvor meget betyder din pensionsopsparing?

Når du går på pension afhænger din økonomi af både din pensionsopsparing og din friværdi/formue. Hvor stor betydning får din pensionsopsparing for din samlede økonomi?

Pensionsopsparing
Friværdi/formue

Hvor meget risiko vil du løbe?

Her ser du bud på, hvordan din nuværende opsparing på . kan udvikle sig, alt efter den risiko du vælger og hvordan markedet bevæger sig. Vælg det forløb, du har det bedst med og husk især at overveje, om du kan acceptere det udfald, hvor din opsparing vokser mindst muligt.

Hvis det går virkelig godt
Hvis det går som forventet
Hvis det går virkelig dårligt

Hvordan vægter du afkast og risiko?

Hvad betyder risiko for dig og din økonomi?

Hvordan reagerer du?

Forestil dig, at din pensionsopsparing er på 500.000 kr. Der opstår en finanskrise, og aktierne rasler ned. Det samme gælder din opsparing, som på kort tid falder i værdi til 365.000 kr.

To måneder siden
500.000
I dag
325.000

Vil du selv være med i investeringen af din opsparing?

På baggrund af dine svar, anbefaler vi dig dette investeringsprodukt

Danica Balance

middel risikoforløb


Se dette produkts risikoforløb
Se fordele ved produktet
Hvordan investerer du ansvarligt med Danica Balance?

Ønsker du flere bæredygtige investeringer?

Vil du fokusere endnu mere på bæredygtighed, så kan du øge dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg.

Vil du fokusere endnu mere på bæredygtighed, så kan du øge dine investeringer i Danica Balance Bæredygtigt Valg, hvor minimum 75 procent af investeringerne er bæredygtige. Det er investeringer, som vi vurderer, der bidrager væsentligt til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er blandt andet virksomheder, der producerer vedvarende energi, teknologi til reducering af vandspild, medicin og løsninger, der forbedrer sundheden og sociale forhold. Det kan også være virksomheder, som har et lavt forbrug af råvarer til produktionen af varer eller et lavt klimaaftryk fra driften. Hertil fravælger Danica Balance Bæredygtigt Valg også flere brancher end det normale Danica Balance som eksempelvis fossile brændstoffer og militært udstyr.
Husk du behøver ikke at vælge enten Danica Balance eller Danica Balance Bæredygtigt Valg. Du kan kombinere de to investeringsmuligheder præcist, som du ønsker.

Hvad kan du forvente af afkast i Danica Balance Bæredygtigt Valg?

Da Danica Balance Ansvarligt Valgt har en større andel af bæredygtige investeringer og fravælger flere investeringer, så har du ikke den samme spredning af investeringer og risiko som ved det almindelige Danica Balance. Derfor vil det forventede afkast være lavere end for det almindelige Danica Balance for samme risikoniveau og investeringsmåde. Afkastene kan dog i praksis i perioder være både højere, det samme eller lavere.

Læs mere

Sådan skifter du risikoforløb

Sådan skifter du risikoforløb og andel af Danica Balance Ansvarligt Valg

  1. Gå til danicapension.dk og log på netpension
  2. Klik på ”Sådan er din opsparing investeret” og derefter ”Tilpas investering og risiko”
  3. Vælg din ønskede investeringsmåde
  4. Godkend og underskriv aftalen med NemID/MitID
  1. Gå til danicapension.dk og log på netpension
  2. Klik på ”Sådan er din opsparing investeret” og derefter ”Tilpas investering og risiko”
  3. Vælg din ønskede investeringsmåde og din andel af Danica Balance bæredygtigt Valg
  4. Godkend og underskriv aftalen med NemID/MitID
Skift risikoforløb
  • Vi investerer din opsparing for dig - ud fra din risikoprofil
  • Vi skruer ned for risikoen over tid, så den er i balance med din alder
Læs mere

Ansvarlighed og hensyn til bæredygtighedsforhold er en naturlig del af investeringerne i Danica Balance. Konkret fremmer Danica Balance miljømæssige og sociale forhold og sikrer god ledelsespraksis. Det betyder eksempelvis, at vi fokuserer på at udvælge investeringer med en ansvarlig bæredygtighedspraksis, fravælger investeringer med en væsentlig negativ påvirkning på samfundet og præger virksomheder i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Herudover er andelen af bæredygtige investeringer minimum 10 procent. Det er investeringer, som vi vurderer, der bidrager væsentligt til at indfri FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere

Tal med os om anbefalingen.
Ring til os på 70 11 25 25