Skift af indbetalingsprofil


Hvad er en indbetalingsprofil?

Din indbetalingsprofil er den procentvise fordeling blandt udvalgte værdipapirer, som de fremtidige indbetalinger til din Danica Link ordning, skal fordeles efter. Fordelingen kan være på ét eller flere papirer.

Hvilke konsekvenser har en ændring af min indbetalingsprofil?

Ændrer du din indbetalingsprofil, vil de fremtidige indbetalinger blive fordelt på de valgte papirer. Der sker ikke noget i forhold til fordelingen af din opsparing.

Hvor tit kan jeg ændre min indbetalingsprofil?

Du kan ændre din indbetalingsprofil, så ofte du ønsker.

Hvilke omkostninger er der forbundet ved at ændre min indbetalingsprofil?

Som udgangspunkt er det gratis at ændre indbetalingsprofilen.

Vælger du samtidig, at tilpasse dit depot, så det svarer til den nye indbetalingsprofil, er ændringerne i depotsammensætningen forbundet med normale handelsomkostninger.

Kurspåsættelse ved tilpas depot

Omlægningen af dit depot bliver kurspåsat anden børsdag efter, du har godkendt ændringen, hvis du godkender på en hverdag. Godkender du ændringen i en weekend eller på en helligdag, kurspåsætter vi på tredje børsdag.

Hvis der er andre handler på dit depot, som ikke har nået afregningsdagen, så kurspåsætter vi først de nye omlægningshandler anden børsdag efter handelsdagen.

Når en fond er under lukning

Har du investeret i et papir, som lukkes, vil du blive adviseret 1 måned forud for lukningen.

Hvis et papir er under lukning, må du ikke sætte fordelingsprocenten op, kun ned. Er papiret lukket, kan det ikke indgå i indbetalingsprofilen.

Har du ikke selv fortaget ændringer i forbindelse med lukning af et papir, vil Danica automatisk ændre indbetalingsprofilen, samt handle det lukkede papir, og erstatte det af et andet papir.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?