Kort om os

Med flere end 600.000 kunder er vi et af Danmarks største pensionsselskaber. Vi har specialiseret os i pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer, og vores samlede pensionsformue er på 400 mia. kroner med 39,7 mia. kroner i årlige indbetalinger.

En koncern i ryggen
Danica Pension er et 100 procent ejet datterselskab i Danske Bank-koncernen. Vores regionskontorer er placeret i større danske byer, og vi har datterselskaber i Norge og Sverige, hvor vi oplever stor vækst.

700 medarbejdere i tre lande
Vi beskæftiger cirka 700 medarbejdere. Selskabet er ledet af administrerende direktør Per Klitgård, der sammen med Jesper Mølskov Høybye og Ole Krogh Petersen udgør direktionen.

Socialt ansvarlige
Vi tager vores sociale ansvar på investeringsområdet alvorligt. Eksempelvis investerer vi ikke kundernes pensionsmidler i virksomheder, der bevidst overtræder internationale normer for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og antikorruption.

Vi er desuden omfattet af Danske Bank-koncernens arbejde omkring ansvarlighed.

Til at tale med
I de seneste år har vi arbejdet på at sikre mere åbenhed om det, der interesserer vores kunder. Vi har eksempelvis skabt fuld åbenhed om omkostninger og afkast.

Vi udvikler løbende vores kundeservice og rådgivning med nye løsninger, som gør det nemt at være kunde i Danica Pension. Eksempelvis har vi udviklet værktøjet PensionsTjek, der sikrer, at vores kunder løbende får tilpasset deres pensionsordninger, så de altid er fornuftigt dækket ind. Vi er proaktive og vil være et skridt foran kunderne. Det betyder, at vi kontakter vores kunder med klare anbefalinger til deres pensionsordning, når der sker væsentlige ændringer i deres liv som eksempelvis flytning, ægteskab eller lønændring. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?