Ansvarlige investeringer

Danica Pension ønsker at drive en forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et profitabelt og bæredygtigt grundlag. Derfor har vi en række aktiviteter, der skal sikre, at vi investerer vores kunders pensionsmidler ansvarligt.

Som en del af Danske Bank-koncernen er vores ansvarlighedspolitik baseret på en lang række internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs om ansvarlighed i
Danske Bank-koncernen. 

Læs mere her

Aktivt ejerskab

Danica Pension arbejder på at sikre ansvarlighed og bæredygtighed i de selskaber, vi investerer i til gavn for vores kunder, selskaber og samfundet generelt. Vi går både i dialog med ledelsen eller bruger vores stemmeret på generalforsamlinger for at bidrage til selskabernes langsigtede værdiskabelse og positive udvikling.

Læs vores politik for aktivt ejerskab her (pdf).

Redegørelse for aktivt ejerskab i Danica Pension (pdf).

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?