Gå til hovedindhold

Danica Traditionel

Du kan ikke længere vælge Danica Traditionel. 

På grund af det lave renteniveau er det ikke længere muligt at vælge Danica Traditionel. Med Danica Traditionel håndterer vi investeringen af din pensionsopsparing. Vi sørger for at sprede gevinster og tab over en årrække, så du sikres et stabilt afkast. Samtidig får du en garanti for, hvad du som minimum får udbetalt, når du går på pension. 

Har du Danica Traditionel i dag, kan du overveje at skifte til Danica Balance. Overvejer du at skifte til Danica Balance, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25. 

I netpension kan du se, hvilket opsparingsprodukt du har i dag. 

Netpension

Fakta om Danica Traditionel

 • Er Danica Traditionel det rette produkt for mig?

  På grund af det lave renteniveau er det ikke længere muligt at vælge Danica Traditionel, og har du en aftale med Danica Traditionel kan du heller ikke indbetale ekstra på aftalen. Vi anbefaler i stedet Danica Balance.

  Har du spørgsmål til din aftale med Danica Traditionel, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25

 • Din forrentning

  Renten på din opsparing fastsættes løbende. Vi kalder den kontorenten. Den afhænger af den økonomiske situation, årets investeringer og forventninger til fremtiden. Når det går godt, sætter vi som regel kontorenten op, og når det går dårligt, kan vi sætte den ned. Vi sørger for, at renten ikke svinger for meget.

  Du kan se kontorenten her.

  Læs detaljer om rente-, risiko-, og omkostningsgrupper.

 • Garanti for udbetalingerne

  Danica Traditionel giver dig sikkerhed for, hvad du som minimum vil få udbetalt i pension. Der følger nemlig en garanti med din ordning, så du er sikret et bestemt beløb. Størrelsen på garantien afhænger af, hvornår ordningen er oprettet.

  Hvis kontorenten bliver højere end forventet, vil dine udbetalinger også blive større end det, vi har garanteret.

 • Hvordan skal opsparingen udbetales?

  Når du opretter en pensionsopsparing, tager du også stilling til, hvordan din opsparing til sin tid skal udbetales. Det kan være i et eller flere beløb - og over forskellige perioder af dit seniorliv. Din pensionsordning bliver oprettet som en aldersopsparing, en ratepension eller en livrente. 

  Læs mere om udbetalingsmåderne.

  Kontostyrkelse eller bonus 

  Hvis vi vælger at opskrive ydelserne, kan det ske på to måder. Det kan være ikke-garanterede opskrivninger, som kan sættes ned igen senere. Det kalder vi kontostyrkelse. Der kan også være tale om garanterede opskrivninger, som ikke kan sættes ned igen. Det kalder vi bonus. 

 • Kursværn - et ekstra sikkerhedsnet i dårlige tider

  I perioder med meget stor uro på finansmarkederne kan det, at nogle kunder flytter opsparingen betyde, at de resterende kunder får et tab. Det er vi lovmæssigt forpligtede til at forhindre ved at aktivere et såkaldt kursværn, så det udover de normale omkostninger ved at flytte også koster en vis procentdel af opsparingen at flytte den før tid. Kursværn er også gældende ved udbetalinger før tid.

 • Særlige overskudsandele til kunder fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring

  Statsanstalten for Livsforsikring blev privatiseret i 1990 og er i dag en del af Danica Pension. Som led i aftalen om privatisering har kunderne fra Statsanstalten for Livsforsikring ret til at få en del af Danica Pensions overskud, hvis udbytte eller egenkapitalen er tilstrækkelig stor. Aftalen omfatter alle kunder med ordninger ”med ret til bonus”– i alt ca. 75.000 kunder.

  I Danica Pensions årsregnskab for 2019 indgår en udgift på 72 mio. kr. i særlige overskudsandele til de pågældende kunder. De særlige overskudsandele for 2019 fordeles i første halvdel af april 2020 og vil herefter fremgå af kundernes kontooversigt i netpension.

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?