Bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Derfor har vi defineret en strategi med strategiske mål frem mod 2025. Vi har valgt tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål – nemlig Klima og miljø, Finansiel tryghed og Et sundere liv.

For at bygge et stærkt fundament arbejder vi hele tiden på at integrere ansvarlighed i kerneforretningen. Det gør vi gennem ansvarlige investeringer, ansvarlig drift, ansvarlig arbejdsplads og kultur samt frivilligt arbejde. Vi vil desuden leve op til øget lovgivning inden for bæredygtighed, vores internationale forpligtelser samt øge vores transparens og kommunikation.

8fcdc8dc-b79e-448e-b8d3-4b9b278e0baa

 

Læs mere om vores strategi, politikker og ESG-rapporteringer

 

 

 

 

Det skete i 2023

Det var året, hvor vi slog vores mål for investeringer i grøn omstilling - hele 55,4 milliarder kroner landede vi på. Vores kunder fik også adgang til en online coach eller familierådgiver, så de kan få hjælp til større trivel. Dyk ned i flere af vores væsentligste tiltag og resultater i 2023.

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når vi investerer kundernes pensionsopsparinger, og er en grundsten i, at vi kan skabe et økonomisk trygt pensionsliv. Vi tager hensyn til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse (ESG) for at kunne udvælge de bedst mulige investeringer og give attraktive afkast. Samtidig har vi fokus på, at investeringerne også bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Du kan finde bæredygtighedsdokumenter om vores investeringsløsninger på den side, som der linkes til ved ’læs mere’ nedenfor.

Læs mere

Danica Balance Ansvarligt Valg

Med Danica Balance Ansvarligt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der gør en målrettet forskel inden for klima, miljø og sundhed, fødevareproduktion eller andre sociale forhold, der understøtter FN’s Verdensmål.

Læs mere

e544e967-00090256-4863dbe2

Ansvarlig drift

Vi integrerer ansvarlighed i vores daglige drift, hvilket blandet andet omfatter vores tilgang til dataetik, indkøbsprocesser, skatteområdet og ansvarlig kunderådgivning.

Læs mere

Ansvarlig arbejdsplads

Time to Give’ programmet giver alle medarbejdere i koncernen muligheden for at arbejde frivilligt og gøre en forskel for deres lokalmiljø. Danica Pensions medarbejdere har blandt andet bidraget med frivilligt arbejde til Pride, Ren Natur, World Cleanup Day og Børneulykkesfonden. 

Læs mere

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.