Målt på de samlede aktiver er koncernen den største finansielle virksomhed i Danmark og en af de største i Norden. Vi tilbyder en lang række løsninger inden for bank, realkredit, forsikring og pension, leasing, boligformidling og kapitalforvaltning. 

Bank og Private Banking

Koncernen betjener privat- og erhvervskunder gennem banker med landsdækkende filialnet i Danmark, Sverige, Norge, Nordirland, Irland og Finland.

Vi har også afdelinger i London, Hamburg og Warszawa. Fra Luxemburg betjener et datterselskab Private Banking-kunder.

Forsikring, pension, realkredit og kapitalforvaltning

Vores pensions- og forsikringsvirksomhed er placeret i Danica Pension, som tilbyder livs- og pensionsforsikringer, mens realkredit er samlet i Realkredit Danmark. Desuden tilbyder koncernen kapitalforvaltning for institutionelle kunder og livsforsikringstagere.