Ratepension

Med en ratepension kan du få økonomisk frihed til at leve, som du plejer, selvom du har afsluttet dit aktive arbejdsliv. Du får et fast beløb hver måned i op til 30 år. Ratepension kan også være et supplement til for eksempel en livsvarig pension (livrente) og folkepensionen.

Med en ratepension har du en attraktiv opsparingsform, som kan være med til at sikre, at du kan fortsætte din livsstil, selvom du ikke arbejder mere. Du får nemlig et fast beløb hver måned fra den dag, du går på pension og mindst 10 år frem.

Læs mere om ratepension (pdf)

Book møde

Fordele ved en ratepension

 • Ratepensionen giver dig et fast beløb hver måned i 10 til 30 år.
 • Du har fradrag for indbetalingerne i din personlige indkomst - også i topskatten
 • Afkastet på ratepensionen er lempeligt beskattet med 15,3 procent i årlig pensionsafkastskat.
 • Du har opsparingssikring. Det betyder, at dine efterladte får udbetalt din opsparing, hvis du dør, før du selv har fået udbetalt alle pengene.
 • Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.

Fakta

Med en ratepension kan du lægge en del penge til side til din pensionstilværelse, og samtidig sikre din familie med forskellige forsikringer, så de har trygge rammer, hvis du skulle miste livet.

 • Loft for indbetalingerne

  Det beløb du maksimalt kan indbetale og få fradrag for på ratepensionen, bliver som regel reguleret hvert år. I 2022 er beløbet 59.200 kroner. Beløbsgrænsen er inklusiv alle ratepensioner og ophørende livrenter, du indbetaler til. Indbetaler du mere end det beløb om året, så anbefaler Danica Pension, at du kombinerer indbetalingerne til ratepensionen med en livsvarig pension (livrente). Alle indbetalinger til livsvarig pension er fradragsberettigede.

 • Fradrag og skat

  Uanset om du indbetaler til ratepension via din arbejdsgiver, eller om du selv indbetaler (privat), så har du fuldt skattefradrag for indbetalingen i din personlige indkomstskat. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne – dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

 • Sikkerhed for opsparing hvis du dør

  Din opsparing udbetales til dine efterladte, hvis du dør før, du har fået den udbetalt. Du bestemmer selv, via en begunstigelse, hvem der skal have din opsparing. På en ratepension er det automatisk ”nærmeste pårørende”, der står som begunstiget. Nærmeste pårørende er i følgende rækkefølge: din ægtefælle, samlever (efter nærmere definition), livsarvinger (børn, børnebørn), arvinger i henhold til testamente, arvinger i henhold til lov.

 • Fritagelse for indbetalinger præmiefritagelse

  Du har mulighed for at tilknytte en forsikring, så du ikke selv skal indbetale til din opsparing, hvis din erhvervsevne varigt eller i en periode bliver nedsat til et vist niveau – som følge af en sygdom eller ulykke. Det betyder, at din opsparing fortsætter, som om pensionsbidraget stadig bliver betalt.

 • Udbetalinger i 10 til 30 år

  Du kan tidligst få din ratepension udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingssalder, og udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Udbetalingerne skal senest slutte 30 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen. Vær opmærksom på at pensionsordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, kan have en udbetalingsalder ved 60 år. Pensionsordninger der er oprettet fra 1. maj 2007 til 31. december 2017 kan have en udbetalingsalder 5 år før din folkepensionsalder.

 • Priser og betingelser

  Omkostningerne ved ratepensionen afhænger af

  • hvordan din opsparing bliver investeret
  • hvor meget du indbetaler
  • om du har tilknyttet forsikringer til din pensionsordning
  • om din pensionsordning er privat eller via din arbejdsgiver
  • om din pensionsordning er frivillig eller valgt af din arbejdsgiver.

  Hvornår og hvor meget

  Du kan oprette en ratepension fra du er 18 og indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingssalder. Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale om måneden, men du kan højst få fradrag for 59.200 kroner i 2022.

  Du kan starte udbetalingerne på ratepension fra, du når pensionsudbetalingsalderen, og udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Udbetalingerne skal slutte senest 30 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne – dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

  Se priser og vilkår her

Aldersopsparing

Få opsparingen udbetalt på én gang – eller i mindre portioner. Det er op til dig.

Læs mere

Livsvarig pension

En månedlig indtægt resten af dit liv, så du ved, at pengene ikke slipper op.

Læs mere

Alle udbetalingsmåder

Er du til livrem og seler, eller går du efter det størst mulige afkast? Uanset om du ønsker at investere selv eller foretrækker at overlade arbejdet til vores eksperter, har vi en løsning, der passer netop til dig.

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?