Sundhedssikring

En sundhedssikring fra Danica Pension giver dig de bedste muligheder, hvis du får brug for behandling.

Med Danica Sundhedssikring tager vi hånd om dig, når du har brug for støtte. Vi hjælper med at finde den bedste behandling, for eksempel hos psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor – ligesom du får adgang til privathospitaler, så du undgår lange ventelister.

Kontakt os, hvis du har fået afvist behandling som følge af graviditet

Kunder, som vurderer, at de uretmæssigt har fået afslag på anmodninger om oprettelse af dækning eller betaling af udgifter til behandling af fysiske og/eller psykiske gener i forbindelse med graviditet eller fødsel via deres sundhedsforsikring ved Danica Pension, bør kontakte os. Vi undersøger selv, om der er nogle berørte kunder, og vil proaktivt kontakte de eventuelle kunder, som vi kan finde frem til, men da det ikke er sikkert, at vi kan finde frem til alle, opfordrer vi altså også kunderne til at kontakte os.

Du kan kontakte os på danicapension.dk/skriv eller ringe på tlf: 70 25 02 03

Har du brug for behandling? 

Brug din sundhedssikring

eller ring til os på 70 25 02 03

 

Du kan se dine nuværende forsikringer i netpension


Gå til netpension


Med Step Care™ er vi med dig hele vejen og sikrer et behandlingsforløb med fokus på dine behov

Særlige fordele ved fysioterapi og kiropraktik gennem FysioDanmark

Ingen krav om lægehenvisning:

 • Hjælp med det samme uden at besøge egen læge
 • Sikrer, at flere kunder kommer rettidigt i behandling

Træningsfaciliteter:

 • Adgang til træningscenter under hele forløbet plus tre
  måneder efterfølgende
 • Bedre resultater med træningsunderstøttet behandling

Træningsapp og direkte kontakt:

 • Træningsapp med mulighed for at skrive til fysioterapeut mellem behandlingerne
 • 60 procent af kunder i behandling downloader træningsapp

Særlige fordele ved psykologisk behandling
gennem AS3

Coachende tilgang:

 • Coachende tilgang til behandlingen med forankring af de nye vaner og adfærd
 • Mange oplever positiv udvikling med tilgangen

Arbejdsrelateret rådgivning:

 • Fokus på medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen med mulighed for trepartssamtale
 • I 70 procent af anmeldelserne er arbejdsrelateret rådgivning relevant

Videomøder og online moduler:

 • Mulighed for videomøder og digitale træningsmoduler mellem besøg hos fagperson
 • 40 procent benytter online møder – vi forventer, at antallet vil stige

Hver femte dansker vil gennem sit arbejdsliv hvert år få brug for sundhedssikringen.

Sådan får du adgang til behandling

 • Vi står klar til at rådgive dig omkring behandling og svare på spørgsmål på
  70 25 02 03.

Læs mere om forsikringens moduler her

 • Grundmodulet

  Med grundmodulet får du dækket dine udgifter til hurtig behandling på privathospital eller hos speciallæge for op til en million kroner om året. Har du flere moduler, kan du være dækket for helt op til 1,5 million kroner om året. Du finder beløbet i netpension eller i den police, du har modtaget i e-Boks. 

  Grundmodulet dækker dine udgifter til:

  • Konsultation og forundersøgelse samt efterfølgende behandling.
  • Egen kost, forplejning og pleje fra privathospitalet under indlæggelse.
  • Kirurgisk behandling – både ambulant og under indlæggelse. Medicinsk eller anden behandling er kun dækket i forbindelse med indlæggelse. 
  • Kontrol af den udførte behandling – også, hvis der er behov for kontrol flere gange. 
  • Ambulant genoptræning i Danmark, hvis du har gennemgået kirurgisk behandling. Genoptræning skal foretages på privathospital, hos speciallæge eller fysioterapeut efter henvisning fra en læge. Du får maksimalt dækket et beløb, som svarer til det, der gives til genoptræning efter overenskomst med det offentlige.
 • Modul 1: Fysioterapeut, psykolog, diætist mv. 

  Dette modul giver dig mulighed for behandling hos en række behandlere. Det indbefatter blandt andet:

  • Behandling i udlandet, der tilbydes i Danmark med maksimalt 30 procent over den danske pris.
  • Medicin i det første halve år fra den første behandlingsdag.
  • Fysioterapi, osteopati og kiropraktorbehandling – enten rimelig og nødvendig behandling i vores netværk eller maksimalt 12 behandlinger hos egen valgt behandler pr. løbende 12 måneder.
  • Maksimalt 12 zoneterapibehandlinger pr. løbende 12 måneder.
  • Maksimalt 12 akupunkturbehandlinger pr. løbende 12 måneder.
  • Psykologbehandling – enten rimelig og nødvendig behandling i vores netværk eller maksimalt 12 behandlinger hos egen valgt autoriseret psykolog pr. løbende 12 måneder.
  • Psykiatrisk udredning og behandling i netværk.
  • Diætist – enten ved BMI over 30 eller hvis diætistbehandlingen er en del af et behandlingsforløb for en anden sygdom.
 • Modul 2: Behandlingen i udlandet med videre 

  Med dette modul kan du vælge at få behandling af en læge på et betalingshospital i udlandet, og du har mulighed for at få hjælp i dit eget hjem. Du kan også tage på et rekreations- eller behandlingsophold. Med modul 2 er du dækket for op til 1,5 million kroner om året.

  Maksimal dækning
  • Midlertidig hjælp i hjemmet i maksimalt 30 timer.
  • Rekreations- og behandlingsophold med maksimalt 45.000 kr.
  • Behandling i udlandet, der tilbydes i Danmark med maksimalt 30 % over den danske pris.
  • Behandling i udlandet, der ikke tilbydes i Danmark, med maksimalt 200.000 kr.
  • Transport til og fra udlandet med maksimalt 10.000 kr. for flybillet tur/retur.
  • Ledsagertransport til og fra udlandet med maksimalt 10.000 kr. for flybillet tur/retur.
  • Ledsagerophold i udlandet med maksimalt 2.000 kr. pr. dag.
 • Modul 3: Hjælp til børnene 

  Med en arbejdsgiverordning kan sundhedssikringen være udvidet med modul 3, der også dækker dine børn, hvis de skulle blive syge eller komme ud for en ulykke og få brug for behandling.

  Har din arbejdsgiver ikke valgt modul 3 til din sundhedssikring, kan du i stedet vælge at oprette en Danica Børnesundhedssikring. Forsikringen bliver oprettet privat uden om din arbejdsgiver.

  Læs mere om privat sundhedssikring til dine børn

  Hvilke børn er dækket?

  Forsikringen dækker børnene, fra de er 0 til 24 år, og den dækker følgende børn:

  • Dine biologiske og adopterede børn mellem 0 og 24 år.
  • Din ægtefælles biologiske og adopterede børn mellem 0 og 24 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret.
  • Din samlevers biologiske og adopterede børn mellem 0 og 24 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret. Herudover er det en betingelse, at din samlever har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste to år før det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret.
  • For at have samme bopæl skal man være registreret på den samme folkeregisteradresse.

  Det dækker Børnesundhedssikringen:

  • Konsultationer og forundersøgelser på privathospitaler eller hos speciallæger
  • Operation
  • Medicin under indlæggelse
  • Ophold og forplejning for en ledsager efter Danica Pensions vurdering
  • Efterkontrol
  • Ambulant genoptræning
  • Behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, osteopat, akupunktør, zoneterapeut og psykolog
 • Modul 4: Behandling for misbrug

  Med en arbejdsgiverordning kan sundhedssikringen være udvidet med modul 4, der giver medarbejdere i virksomheden mulighed for at komme i behandling for afhængighed af blandt andet alkohol og rusmidler.

  Du har ikke mulighed for at vælge dette modul, hvis du køber forsikringen udenfor en firmaordning.

  Modul 4 dækker udgifter til:

  • En ADDIS-test, som giver en diagnose om afhængighed af medicin og/eller alkohol
  • Forundersøgelse og behandling for afhængighed af medicin og/eller alkohol
  • Forundersøgelse og behandling for afhængighed af andre rusmidler
  • Medicin
  • Efterbehandling

  Vi dækker op til to behandlingsforløb i hele forsikringstiden og dækker under forudsætning af, at:

  • behandlingsstedet ser en realistisk mulighed for helbredelse
  • en eventuel tidligere behandling er fuldført
  • behandlingsstedet er i Danmark og på vores liste over godkendte steder – listen opdateres løbende.
 • Det dækker forsikringen ikke

  • De første tre måneder efter den er oprettet som en privat ordning
  • Sygdomme, som efter almindelig lægelig vurdering ikke kan blive kureret
  • Behandling, der ikke kan få væsentlig og varigt forbedret tilstanden
  • Kroniske lidelser, der er diagnosticeret før forsikringen trådte i kraft
  • Hvis de kriterier, der er en forudsætning for en behandling i det offentlige sygehussystem, ikke er opfyldt
  • Kosmetisk behandling
  • Tandlægebehandling
  • Behandling for barnløshed
  • Skader sket i forbindelse med professionel sport

  Du kan læse mere om, hvad forsikringen ikke dækker i betingelserne, som du finder i netpension

Fakta om Danica Sundhedssikring

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?