Tidspension adskiller sig fra andre opsparingsprodukter. Som kunde skal du forholde dig til to konti: én til dine indbetalinger, en anden som investeringsafkastet bliver sat ind på.

Du kan ikke længere vælge Tidspension og heller ikke indskyde flere penge på en aftale med Tidspension med garanti

Opsparingen til dig, der ønsker det bedste fra to verdener

  • Forventet højt afkast
  • Sikkerhed og stabilitet

Tidspension er unik i sin konstruktion og fungerer ikke helt som andre pensionsopsparinger. 

I Tidspension opererer vi med to konti:

  • en Pensionskonto
  • en Bufferkonto

På Pensionskontoen (P-kontoen) placerer vi dine indbetalinger. Og på Bufferkontoen (B-kontoen) placerer vi dit investeringsafkast, som løbende bliver overført til din opsparing på P-kontoen. På den måde er det muligt både at opnå et højt, forventet afkast og samtidig sikre stabilitet i udbetalingerne.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Læs hvordan produktet tager hensyn til bæredygtighedsrisici og fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god selskabsledelse.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sådan virker Tidspension

Læs mere