Tidspension

Tidspension adskiller sig fra andre opsparingsprodukter. Som kunde skal du forholde dig til to konti: én til dine indbetalinger, en anden som investeringsafkastet bliver sat ind på.

Du kan ikke længere vælge Tidspension og heller ikke indskyde flere penge på en aftale med Tidspension med garanti

Opsparingen til dig, der ønsker det bedste fra to verdener

 • Forventet højt afkast
 • Sikkerhed og stabilitet

Tidspension er unik i sin konstruktion og fungerer ikke helt som andre pensionsopsparinger. 

I Tidspension opererer vi med to konti:

 • en Pensionskonto
 • en Bufferkonto

På Pensionskontoen (P-kontoen) placerer vi dine indbetalinger. Og på Bufferkontoen (B-kontoen) placerer vi dit investeringsafkast, som løbende bliver overført til din opsparing på P-kontoen. På den måde er det muligt både at opnå et højt, forventet afkast og samtidig sikre stabilitet i udbetalingerne.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Læs hvordan produktet tager hensyn til bæredygtighedsrisici og fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god selskabsledelse.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sådan virker Tidspension

Læs mere

Mere om Tidspension

 • Fordele ved Tidspension

  Højt forventet afkast

  En del af din opsparing bliver investeret i Tidspensionfonden, som for to tredjedeles vedkommende består af aktier og lignende, risikofyldte aktiver. Resten investerer vi i mere sikre papirer. På den måde har du mulighed for et forventet, højt afkast både i opsparings- og udbetalingsperioden.

  Sikkerhed og stabilitet

  Normalt betyder en attraktiv investeringsprofil, hvor aktier og andre risikofyldte aktiver fylder en del, at afkastet vil være meget svingende. Når investeringsmarkederne går op, gør din opsparing det samme - og når investeringsmarkederne falder, så bliver dit afkast også negativt. Men du mærker ikke udsvingene så hårdt, for en særlig udjævningsmekanisme medfører, at dine udbetalinger er stabile, selv om det samlede investeringsafkast svinger.

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?