Danica Balance

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pensionsopsparing, så den passer til dig og dit liv. Vi tager højde for, hvornår du ønsker at gå på pension, og hvor risikovillig du er. Men det er ikke alt. Vi investerer nemlig også dine penge ansvarligt og søger at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikre god ledelsespraksis.

Vi investerer din opsparing i mange forskellige aktiver (aktier, obligationer, ejendomme, m.m.) og sikrer, at der hele tiden er balance i dine investeringer og risiko. Du vælger selv, om du vil have løbende nedtrapning af risikoen, hvordan udbetalingerne skal fordeles, og om du vil skrue op for investeringer, der har som ambition at fremme en bæredygtig udvikling.


Afkast

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pension i et bredt udvalg af aktier, obligationer og alternative investeringer som ejendomme eller unoterede selskaber. Målet er at give dig et konkurrencedygtigt afkast i forhold til det niveau af risiko, du vælger.

Se afkast for Danica Balance her

Se afkast for Danica Balance Ansvarligt Valg her

 


En ansvarlig investering

Når du investerer din pensionsopsparing i Danica Balance, så er vores mål at skabe det bedst mulige afkast til dig. Ansvarlighed og hensyn bæredygtighedsforhold er en naturlig del af investeringerne i Danica Balance. Det betyder, at Danica Balance fremmer miljømæssige og sociale forhold og sikrer god ledelsespraksis. Hertil er minimum 10 procent af din pensionsopsparing placeret i bæredygtige investeringer, som er investeringer, der søger at bidrage til et eller flere af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Har du et større fokus på bæredygtighed, kan du kan skrue op for andelen af bæredygtige investeringer ved at placere en større del af din pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg.

Læs mere her

Begge investeringsmuligheder efterlever artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Du kan finde yderligere informationer om dette længere nede på siden under 'Bæredygtighedsrelaterede oplysninger'.

Pas bedre på verden med din pension

Vil du fokusere endnu mere på bæredygtighed, så kan du investere en større del af din pension i Danica Balance Ansvarligt Valg. Her er minimum 75 procent af investeringerne bæredygtige og søger at bidrage målrettet til at indfri FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere og kom i gang

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger


Danica Balance og Danica Balance Danica Ansvarligt Valg fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Begge investeringsløsninger efterlever oplysningskrav i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. 

Du kan få detaljerede informationer og rapporteringer om bæredygtighedsrelaterede aspekter for løsningerne ved at klikke på ’læs mere’ nedenfor. På samme side har du adgang til de politikker, forretningsgange, retningslinjer og rapporteringer, der sætter rammerne for vores tilgang til ansvarlige investeringer.


Læs mere

Dine muligheder med Danica BalanceNedtrapning af din investeringsrisiko

Med Danica Balance får du en automatisk nedtrapning af risikoen i din pensionsopsparing.

Her har du i begyndelsen en større andel af aktier og andre risikofyldte investeringer. I takt med at du bliver ældre, trapper vi andelen ned, så aktierne erstattes af obligationer og andre investeringer, der mindsker din risiko.

Vi investerer dog din pensionsopsparing fleksibelt. Det betyder, at vi kan investere mere eller mindre risikofyldt i perioder, hvis vi vurderer, at det er mest attraktivt.


Fast sammensætning

Som alternativ til en nedtrapning af din risiko kan du vælge en fast sammensætning af din investering over hele opsparingsperioden. Her tilpasses risikoen altså ikke efter din alder.

Denne model er især velegnet til dig, der ønsker at påtage dig en større eller mindre risiko, end din alder normalt ville tilsige.

Hvis din pensionsordning indgår i en firmaordning, kan virksomheden have valgt at begrænse antallet af valgmuligheder.

 


Garanti

Med Danica Balance kan du desuden købe en garanti, der eksempelvis begynder 10 år før, du går på pension. Garantien skal du kun vælge til, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet. Garantien sikrer dig altså en minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. I garantiperioden investerer vi din opsparing efter en særlig investeringsmåde, hvor vi løbende tilpasser andelen af aktier, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at opfylde garantien.

Læs mere om garantien i Danica Balance

Læs en mere uddybende beskrivelse om garantien i Danica Balance


Vælg hvordan din opsparing skal udbetales

Når du opretter en pensionsordning, tager du også stilling til, hvordan din opsparing til sin tid skal udbetales. Det kan enten ske som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Din pensionsopsparing bliver typisk oprettet som en ratepension, en livrente eller en aldersopsparing.

Læs mere om udbetalingsmåderne.

 


Når du får din opsparing udbetalt

Mens din pension bliver udbetalt, investerer vi fortsat din opsparing - uanset om du har valgt en garanti eller ej. Har du ikke allerede en garanti, kan du købe én, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet.

Så ved du altid, hvad du som minimum får udbetalt.

Alt om Danica Balance

Læs brochuren her

Din pension i lommen

Med vores app Mobilpension kan du følge din opsparing, når du vil, og hvor du vil. Du finder Mobilpension i App Store eller Google Play.

This page is also available in English

Read more

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.