Samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Derfor har vi defineret en strategi med strategiske mål frem mod 2025. Vi har valgt tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål – nemlig Klima og miljø, Finansiel tryghed og Sundt arbejds- og seniorliv.

For at bygge et stærkt fundament vil vi integrere bæredygtighed i kerneforretningen. Derfor vil vi arbejde med bæredygtige investeringer, bæredygtig drift, bæredygtig arbejdsplads & kultur og skabe gode partnerskaber med lokalsamfundet. Vi vil desuden leve op til øget lovgivning inden for bæredygtighed, vores internationale forpligtelser samt øge vores transparens og kommunikation.

Læs mere om vores tilgang og ambitioner

Nedenfor kan du se og downloade vores folder om samfundsansvar og bæredygtighed på både dansk og engelsk.

 

Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer er en grundsten for, vi kan skabe attraktive afkast til din pensionsopsparing. Samtidig er det en vigtig del af vores ambition om at bidrage positivt til samfundet.

Læs mere

Danica Balance Bæredygtigt Valg

Med Danica Balance Bæredygtigt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der gør en målrettet forskel inden for klima, miljø og sundhed, fødevareproduktion eller andre sociale forhold, der understøtter FN’s Verdensmål.

Læs mere

e544e967-00090256-4863dbe2

Bæredygtig drift

Vi integrerer bæredygtighed i vores daglige drift fra vores tilgang til dataetik, indkøbsprocesser, skatteområdet til ansvarlig kunderådgivning.

Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads

Vi arbejder for at skabe en arbejdsplads, der er sikker, sund, engagerende, mangfoldig
og bæredygtig.

Læs mere