Samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi. Derfor har vi defineret en strategi med strategiske mål frem mod 2025. Vi har valgt tre strategiske temaer, som understøtter FN’s Verdensmål – nemlig Klima og miljø, Finansiel tryghed og Sundt arbejds- og seniorliv.

For at bygge et stærkt fundament vil vi integrere bæredygtighed i kerneforretningen. Derfor vil vi arbejde med bæredygtige investeringer, bæredygtig drift, bæredygtig arbejdsplads & kultur og skabe gode partnerskaber med lokalsamfundet. Vi vil desuden leve op til øget lovgivning inden for bæredygtighed, vores internationale forpligtelser samt øge vores transparens og kommunikation.

7408cc82-9baa-4536-864f-d471e5c3b035

 

Læs mere om vores strategi, politikker og ESG-rapporteringer

Nedenfor kan du se og downloade vores folder om samfundsansvar og bæredygtighed på både dansk og engelsk.

 

 

Det skete i 2022

Det var et år i naturens tegn, hvor vi tog de første skridt for at passe bedre på biodiversiteten. Over dobbelt så mange kunder brugte også vores sundhedseksperter for at fange problemer, før de voksede sig større. Bliv klogere på nogle af vores væsentligste tiltag og resultater i 2022.

Læs mere

 

Ansvarlige investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når vi investerer kundernes pensionsopsparinger, og er en grundsten i, at vi kan skabe et økonomisk trygt pensionsliv. Vi tager hensyn til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse (ESG) for at kunne udvælge de bedst mulige investeringer og give attraktive afkast. Samtidig har vi fokus på, at investeringerne også bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Du kan finde bæredygtighedsdokumenter om vores investeringsløsninger på den side, som der linkes til ved ’læs mere’ nedenfor.

Læs mere

Danica Balance Ansvarligt Valg

Med Danica Balance Ansvarligt Valg har vores kunder nu mulighed for at vælge, om de vil investere en del af eller hele deres pensionsopsparing i selskaber, der gør en målrettet forskel inden for klima, miljø og sundhed, fødevareproduktion eller andre sociale forhold, der understøtter FN’s Verdensmål.

Læs mere

e544e967-00090256-4863dbe2

Bæredygtig drift

Vi integrerer bæredygtighed i vores daglige drift fra vores tilgang til dataetik, indkøbsprocesser, skatteområdet til ansvarlig kunderådgivning.

Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads

I starten af 2019 lancerede vi ’Time to Give’, der giver alle medarbejdere i koncernen én dag om året, hvor de kan arbejde frivilligt og gøre en forskel for deres lokalmiljø. Danica Pensions medarbejdere har blandt andet bidraget med frivilligt arbejde til Børnehjælpsdagen og Hus Forbi i 2021.

Læs mere

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes