Skal du snart på folkepension?

Husk at søge om folkepension

Er det snart tid til, at du skal på pension? Så kan du her læse lidt om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din folkepension. 

  • Du kan få udbetalt din folkepension fra den 1. i måneden efter, at du fylder 65 år*.
  • Du skal selv søge om at få din folkepension udbetalt – pengene bliver ikke automatisk udbetalt til dig.
  • Du kan søge om at få udbetalt din folkepension fra 6 måneder før din folkepensionsalder og til og med den måned, hvor du fylder 65 år*. 
Du søger om din folkepension på borger.dk/folkepension

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61

Hvis du søger for sent

Hvis du ikke når at søge om folkepension senest i den måned, hvor du fylder 65 år*, kan du få din folkepension udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det kræver dog, at du søger om din folkepension senest den 10. i den femte måned efter du er fyldt 65 år*. Bliver du for eksempel 65 år* den 20. september, skal du altså senest søge den 10. februar næste år for at få folkepension fra oktober

Hvis du forsætter med at arbejde

Hvis du vil fortsætte med at arbejde, efter du er fyldt 65 år*, kan du udsætte din folkepension, hvis du arbejder minimum 750 timer om året. Det svarer til ca. 14 timer om ugen i gennemsnit. Så kan du få mere udbetalt i folkepension resten af livet.

Du kan læse mere om reglerne for at udskyde din folkepension på borger.dk/folkepension.

 

Hvorfor skriver I til mig?

Udbetaling Danmark stoppede i efteråret 2017 med at sende et brev til kommende folkepensionister om at søge folkepension. Derfor sender vi en mail til vores kunder ca. 5-6 måneder før, de når folkepensionsalderen, og minder om at søge om udbetaling af folkepension. 

 *Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men afhænger af hvornår du er født. 
Her på siden tager vi udgangspunkt i en folkepensionsalder på 65 år – det gælder for kunder, der er født 31. december 1953 eller tidligere.