Bæredygtig drift

Vi integrerer bæredygtighed i vores daglige drift fra vores tilgang til dataetik, indkøbsprocesser, skatteområdet til ansvarlig kunderådgivning. 

 • Dataetiske principper

  Danica Pension bakker op om de dataetiske principper, som Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget.

  Det gør vi bl.a. gennem vores privatlivspolitik, som redegør for hvilke oplysninger, vi har om dig som kunde, og hvordan vi behandler disse. Det kan være i forbindelse med en helbredserklæring, når du tegner en forsikring. Her har vi et højt sikkerhedslag til at opbevare information, og vores data er rettighedsstyret, så en medarbejder i Danica Pension kun ser data om dig, hvis hun eller han bruger det i sit arbejde.

  Danica Pension rådgiver hele tiden ud fra et aktivt værditilbud, der er relevant for, hvor du som kunde er i dit liv. Vi indsamler løbende relevante oplysninger om eksempelvis civilstatus, alder, overenskomst, beskæftigelse og adresse for at sikre, at du som kunde har den rette forsikring og pensionsordning, som passer til din nuværende livssituation.

  Danica Pension følger OECDs principper for brug af AI/kunstig intelligens. Vi benytter AI og robotics til at supplere vores interne administration, men ikke til at træffe beslutninger og aflæse adfærd. Det kan være en robot, der gennemlæser og udleder relevant information fra et længere dokument, som benyttes til repetitive, ikke-kundevendte handlinger.

  Du kan til enhver tid logge ind på ’Netpension’ på Danicapension.dk og finde oplysninger om din pensionsordning, sundhedssikringer mv.

  Læs mere

 • Bæredygtig leverandørstyring

  Vi bestræber os på at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, vi køber, er produceret ansvarligt. Vores Supplier Code of Conduct beskriver vores krav og forventninger til vores leverandører.

  Læs mere

 • Ansvarlig kunderådgivning

  Vi bestræber os på at yde rådgivning med integritet og har en vision om at være kundernes tryghedsrådgiver. Vi vil være proaktive og kontakte kunderne, når der sker livsbegivenheder eller nye tiltag, der har indflydelse på kundernes pensionsordning. Gennem rådgivning og klare anbefalinger vil vi bidrage til, at vores kunder kan være finansielt trygge hele livet – uanset om de bliver ramt af længerevarende sygdom eller går på pension.

 • Skatteprincipper for investeringer

  Skat og investeringer er et integreret fokusområde for Danica Pensions arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Et konkret eksempel er investeringer på EU’s sortliste over skattely.

  Danica Pension vil ikke fremadrettet foretage nye illikvide investeringer gennem lande, som for eksempel Cayman, der er på EU’s sortliste over skattely. Dette gælder så længe det pågældende land er på listen.

  Vores skatteprincipper for investeringer beskriver vores tilgang til skat og forventninger til de virksomheder og fonde, vi investerer i. Principperne kan downloades her.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?