I 2021 var corona fortsat et stort problem for mange selvstændige erhvervsdrivende. For det er selvfølgelig ekstra svært for vores kunder at drive deres virksomhed, når landet er lukket ned.

Derfor kan det som selvstændig måske være en god idé at sætte sin pensionsopsparing på pause, så der er mere plads i økonomien i en svær periode.

Vi valgte derfor at fortsætte et initiativ fra 2020, hvor vi hjalp de kunder, som på grund af den ekstraordinære situation havde akutte likviditetsproblemer. Det betød, at vi i 2021 gav såkaldt henstand til cirka 300 selvstændige. Det drejede sig særligt om selvstændige, som gennem vores tætte samarbejde med Pension for Selvstændige (PFS) udgør over 36.000 selvstændige.

Hvordan fungerer henstand?

Vores løsning for henstand sikrer, at den selvstændige kan lade være med at indbetale på pensionsopsparingen i en periode, uden det går ud over forsikringspakken, der sikrer dem, hvis de har brug for en sundhedssikring eller bliver længerevarende syge. De selvstændige indbetaler fortsat til forsikringsdækningerne, så de opretholder alle dækninger, der sikrer dem, hvis uheldet er ude. Betalingen for forsikringen kan tages fra den eksisterende pensionsopsparing, hvilket kan være en hjælp for den selvstændiges likviditet.

”Selvstændige erhvervsdrivende er en helt særlig gruppe, som er ekstra sårbare i den her situation. Gennem vores tætte samarbejde med PFS har vi i mange år haft mange tusinde selvstændige kunder. Dem er vi nu klar til at give en ekstra hjælpende hånd, så vi sammen kan komme igennem denne krise. Vi mener, det er vigtigt, at de selvstændige oven i deres andre bekymringer ikke også skal gå og være bekymrede over ikke at have en forsikring, hvis de bliver syge, og derfor tilbyder vi denne håndsrækning,” fortæller Søren Lockwood, konstitueret adm. direktør i Danica Pension.


Fastholder sikkerhedsnettet

Vi har lavet lignende løsninger for medarbejdere hos den selvstændige og for andre virksomheder og deres medarbejdere. Efter aftale med de involverede parter har Danica Pension sørget for, at firmaet har kunnet nedsætte pensionsindbetalingen væsentligt og nøjes med at indbetale til dækning af forsikringerne.

”Det er meget vigtigt, at vores kunder har de rette forsikringer, og at forsikringsdækningerne også i denne ekstraordinære situation så vidt muligt opretholdes for den enkelte, da sygdom kan ramme alle. Vi forstår til fulde, at mange virksomheder og deres medarbejdere har svært ved at få enderne til at mødes her og nu, og derfor vil vi med det her tiltag forsøge at bidrage til kundernes tryghed i en usikker situation,” forklarer Søren Lockwood.

Fakta om PFS

Pension for Selvstændige (PFS) er en non-profit-fond stiftet af organisationer for selvstændige. PFS’ mål er at få selvstændige til at forholde sig til pension og informere selvstændige om pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer. PFS lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.

Der er 36.000 pensionsordninger i PFS’ portefølje og en samlet pensionsformue på 36 milliarder kroner.

Læs mere om PFS her