Den grønne dagsorden er et fokusområde hos Danica Pension som led i ambitionen om at skabe attraktive afkast og bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Den nye rapport for aktivt ejerskab i 2019 viser, at energitransformation og udledning af drivhusgasser (GHG, Green House Gas-emissions) var de emner, som Danica Pension diskuterede hyppigst med selskaber, der investeres i. Samtidig var der også fokus på energieffektivitet og finansiering af grønne løsninger, som en del af Danica Pensions målsætning om at skubbe selskaber i en grøn retning og sikre, at de fortsat er attraktive investeringer. Selskabernes forretning påvirkes nemlig af det globale fokus på at bekæmpe klimaforandringerne, og derfor har Danica Pension haft fokus på, at selskaberne omstiller forretningen til den grønne dagsorden.

”Som en stor investor kan vi bruge vores kræfter på at skubbe selskaber i en mere klimavenlig retning. Det gavner både vores potentielle afkast og giver et positivt samfundsaftryk. Det understøtter, at selskaber udvikler nye grønne løsninger eller bruger grønnere energialternativer i deres produktion, og gør dem til medspillere i den grønne transformation. Det er med til, at de fortsat kan give attraktive afkast til kundernes pensionsopsparinger,” fortæller Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension.

I vores 281 selskabsdialoger var de to hyppigst forekommende emner inden for bæredygtighed energitransformation og drivhusgasser.

Han understreger, at forhold relateret til klimaforandringerne og bevægelsen mod en grøn økonomi skaber en række risici og muligheder, der er vigtige at diskutere med selskaber – både for at skabe robuste investeringer og for at støtte op omkring Paris-aftalens målsætninger

”Forandringerne sker ikke over natten og er et langt sejt træk. Vi tror på, at vi kan være med til at gøre en forskel – både igennem vores egen dialog og igennem klimanetværk for investorer”, siger Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension.

Tager vigtige grønne skridt

I 2019 har Danica Pension eksempelvis været i dialog med energiselskaberne Equinor og Iberdrola omkring transformationen til grøn energi. Norske Equinor har en ambition om at reducere deres CO2-udledning med 50 pct. frem mod 2050, og de har eksempelvis vundet retten til at udvikle verdens største vindmøllepark med grøn strøm til 4,5 mio. husstande. Spanske Iberdrola er en af verdens største operatører inden for vand- og vindkraft, og de har øget deres investeringsbudget med 15 mia. kroner til 75 mia. kroner frem mod 2020. Investeringerne går fortrinsvist til at udbygge vedvarende energi og distributionsnettet for dette.

”Vi har haft produktive dialoger med en del klassiske energiselskaber, der i stigende grad ser grønne teknologier som en vækstmotor. De investerer massivt i at udbygge produktionen af vedvarende energi eller i at nedbringe CO2-udledningen fra energiproduktionen fra fossile brændstoffer. Forandringerne sker ikke over natten og er et langt sejt træk. Vi tror på, at vi kan være med til at gøre en forskel – både igennem vores egen dialog og igennem klimanetværk for investorer, hvor vi sammen kan lægge pres på selskaber, så de reducerer klimabelastningen og er medspillere i bevægelsen mod et mere bæredygtig samfund,” fortæller Poul Kobberup.

Læs aktivt ejerskabsrapporten for 2019 her. Læs mere om arbejdet med aktivt ejerskab her.