Udvalgte hovedpunkter
  • Det forsikringsmæssige resultat blev på 1.287 mio. kroner. Periodens resultat udgjorde 1.464 mio. kroner før skat mod 1.491 mio. kroner i samme periode 2015. Resultatet er fastholdt på trods af uroen på de finansielle markeder.
  • I Danmark voksede de samlede indbetalinger med 15 procent til 16,6 mia. kroner. De samlede indbetalinger i Danica-koncernen udgjorde 24,6 mia. kroner efter 3. kvartal 2016.
  • Der er indtægtsført risikotillæg for alle rentegrupper i det traditionelle pensionsprodukt i 1.-3. kvartal 2016 som følge af et positivt afkast.

Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens regnskab for 1.-3- kvartal 2016:

”Vi leverer et tilfredsstillende regnskab for årets første ni måneder – på trods af, at perioden har været præget af uroen på de finansielle markeder. Det forsikringsmæssige resultat på 1.287 mio. kroner er som forventet og på niveau med samme periode sidste år. Periodens samlede resultat før skat blev 1.464 mio. kroner, hvilket ligeledes er på samme niveau som sidste år. Vi fortsætter med at forbedre vores løsninger og satse på yderligere digitalisering. Det har i perioden bidraget til, at vores samlede indbetalinger er steget med 12 procent”.

Hent hele pressemeddelelsen her (pdf)

For yderligere information
Per Klitgård
Adm. direktør
Tlf.: (+45) 45 13 10 10 
Mail: pkli@danicapension.dk

Thor Wilkens
Presseansvarlig
Mobil: (+45) 51 80 9650
Mail: twi@danskebank.dk