2023 har indtil nu leveret en attraktiv cocktail af lavere inflation og en vækst, der er bedre end forventet. USA har været den primære drivkraft her, og vanen tro slår USA tonen an for de globale markeder. Selv om mange økonomer og investorer havde håbet på endnu større fald i inflationen i 2023, så er den i det mindste på vej ned, og enden på de pengepolitiske stramninger er inden for rækkevidde. Dermed har aktier nærmest haft frit lejde til at reagere på de positive vækstoverraskelser, og resultatet er stærkt stigende aktiemarkeder. Her var juli ingen undtagelse.

Den seneste inflationsmåling i USA overraskede til den positive side, og sendte den årlige inflation ned på 3,0 procent. Den amerikanske centralbank vedtog helt i tråd med markedets forventninger en yderligere rentestigning på 0,25 procentpoint ved deres seneste rentemøde, hvilket nu har bragt renten op på 5,50 procent, som er det højeste niveau i over 20 år.

Også i Europa er inflationen på vej ned, om end fremgangen er mere begrænset end i USA, og inflationen er stadig for høj. Den seneste måling viser en inflation på 5,3 procent for Europa på trods af historisk aggressiv stramning af pengepolitikken. Den europæiske centralbank hævede også renten yderligere med 0,25 procentpoint ved deres seneste rentemøde, hvilket bringer den op på 3,75 procent. Der er dog tegn på, at de højere renter begynder at skabe den økonomiske afmatning i Europa, som der skal til for at få inflationen længere ned mod de ønskede niveauer.

Det er usikkert, hvorvidt centralbankernes rentestigninger er ovre. Det afhænger af kommende tal for, hvordan det går i økonomierne, men de er nok ikke langt fra toppen. Indtil videre er det fortsat de fleste økonomers forventning, at vi kan undgå en hård recession, og at økonomierne kan få den bløde landing, som er ønskescenariet, hvilket også er årsagen til aktiekursernes stigninger.

Offensive investeringer er steget med 10 procent i år ved udgangen af juli. Offensive investeringer består af børsnoterede aktier og alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån.
 
De defensive investeringer har også haft et positivt afkast i år, men noget mindre med 0,5 procent. Defensive investeringer består af obligationer, kredit og ejendomme. 

Sådan gik det dit Danica Balance Garanti afkast

På trods af at obligationsrenterne har stabiliseret sig efter de markante rentestigninger i 2022, så er de lange og ultralange obligationsrenter igen steget en anelse i 2023, hvilket har medført negative afkast på disse obligationer. De korte obligationer har derimod opnået et pænt positivt afkast på 1,4 procent.

De offensive investeringer, som består af aktier og alternative investeringer, har givet et fint positivt afkast på 9,9 procent drevet af de noterede aktier, mens de alternative investeringer, som består af unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån, efter et stærkt 2022 ikke har kunnet følge med børsnoterede aktier, men dog fortsat har givet positivt afkast på 1 procent i år.

Afhængig af tid til pension og udbetalingernes længde vil der være stor forskel på sammensætningen af investeringerne og dermed i afkastet fra person til person. Men garantien sikrer, at du altid får den udbetaling, vi har garanteret dig – uanset hvordan afkast, omkostninger og den forventede levetid udvikler sig.

 

Du kan se dit personlige afkast i netpension eller i Mobilpension. Er du i tvivl om, hvorvidt din pension passer til dig, og det sted du er i livet, kan du tage et PensionsTjek eller booke et møde hos en pensionsrådgiver.