1. Hvordan er det gået med afkastet i første kvartal af 2020?

Første kvartal 2020 har været påvirket af udbredelsen af coronavirussen. Sygdommen har floreret som en pandemi fra øst mod vest og har lagt flere samfund ned. De økonomiske forudsætninger har derfor ændret sig markant, og det har sat sit præg på de finansielle markeder, hvor langt de fleste typer af investeringer har oplevet fald.

Vi har blandt andet i 1. kvartal af 2020 set store fald på aktiemarkederne på op mod 30 procent. Det har medført negative afkast i hele den danske pensionsbranche, og det betyder desværre også, at vores kunder er blevet ramt på deres pensionsopsparinger.


2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i de seneste måneder for min pensionsopsparing?

Udviklingen på de finansielle markeder betyder, at vores kunder desværre har oplevet, at værdien af deres pensionsopsparing er faldet en hel del det seneste kvartal.

Kunder, der sparer op til pension med Danica Balance, har fået afkast på mellem
–18,6 procent til –0,7 procent i 1. kvartal af 2020. Du kan se det nøjagtige afkast på din pensionsopsparing i netpension, som du logger på med NemID.

Men selvom det ser sort ud lige nu, så har vi en klar forventning om, at den økonomiske tilbagegang vil være midlertidig, og at vi vil se en genopretning af global økonomi i resten af 2020. Derudover fik mange af vores kunder tocifrede afkast sidste år, og så skal man huske, at pension er en langsigtet investering. Det gælder også for kunder, der er på vej på pension og skal have udbetalt pensionen i mange år.

Får du allerede udbetalinger fra din pension, vil din udbetaling fortsætte uændret resten af året. Ved årsskiftet fastsætter vi på baggrund af afkastet for 2020 størrelsen af din udbetaling for 2021.


3. Hvornår forventer I, at aktiemarkederne vender igen - og hvad forventer I af afkastet for hele 2020?

Det er altid umuligt at forudse, hvornår aktiemarkederne når bunden, og vi forventer fortsat store udsving i den nærmeste fremtid, i takt med coronavirussens videre udvikling og nyheder om smittede verden over.

Vi vurderer dog, at de store kursfald, som vi så i marts, afspejlede, at investorerne så en betragtelig risiko for en længerevarende økonomisk recession – men det forventer vi ikke i Danica Pension.

Over hele verden har regeringer og centralbanker de seneste uger iværksat omfattende tiltag for at understøtte økonomien og trængte virksomheder – og det styrker vores forventning om en økonomisk genopretning resten af året.

Aktiemarkederne er typisk et godt stykke foran økonomien. Det betyder, at aktiemarkederne kan vende, allerede når vi begynder at se de første tegn på bedring i horisonten.

Vi forventer derfor, at vi kommer til at indhente en del af det tabte igen, inden vi rammer 2021. Hvor længe der går, før vi er helt tilbage fra før coronavirussen, er dog svært at sige, da der er flere usikkerheder i den globale økonomi lige nu – for eksempel hvordan USA klarer sig gennem coronakrisen.


4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsopsparing? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt samt den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link.

Vores forventning er, at de negative økonomiske effekter af coronavirussen vil være midlertidige. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set adskillige gange før.

Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast over tid.

Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at tilpasse din pensionsordning, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.


Har du brug for rådgivning om din pension, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25. Der kan i øjeblikket være lidt længere ventetid end normalt – det håber vi, at du forstår. Men vi vil meget gerne hjælpe dig.