Måske er du allerede fortrolig med de forskellige opsparingsformer og det særlige ved Danica Traditionel, men hvis du gerne vil have en uddybende forklaring, eller måske bare har brug for en genopfriskning, så kan du få den her.


Danica Traditionel er et opsparingsprodukt med gennemsnitsrente og garanti

I Danica Traditionel har du ikke indflydelse på investeringen af din opsparing, som du for eksempel kan få i Danica Balance, hvor du selv kan vælge en risikoprofil. I Danica Traditionel investerer vi din opsparing og forrenter den med en kontorente. Samtidig er du sikret en minimumsydelse, når du går på pension – en ydelsesgaranti.


Din opsparing bliver forrentet med en kontorente

Kontorenten er den rente, du får forrentet din opsparing med, og den fastsættes løbende af Danica Pension. Kontorenten afhænger af den økonomiske situation, resultatet af vores investeringer og vores forventninger til fremtiden. Når det går godt, kan vi sætte kontorenten op, og når det går dårligt, kan vi sætte den ned.

Du kan se kontorenten i Danica Pension her.


Kollektivt bonuspotentiale sikrer mod større udsving i kontorenten

Det kollektive bonuspotentiale er penge, som bliver lagt til side i gode år, hvor afkastet har været højere end den kontorente, som din opsparing er blevet forrentet med. Pengene bliver så brugt i de år, hvor der er mindre gode resultater, eller hvor kontorenten er høj. Formålet med det kollektive bonuspotentiale er at sikre, at vi kan holde kontorenten nogenlunde stabil, så udsvingene ikke bliver særligt store for vores kunder.


Grundlagsrente bruges til at beregne din garanterede minimumsudbetaling

Grundlagsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne sammenhængen mellem den opsparing og de indbetalinger, der er på pensionsopsparingen og de pensioner, som vi lover, du kan få udbetalt – din ydelsesgaranti. 


Grundlagsrenten skal være ”på den sikre side”, så vi kan holde, hvad vi lover. Grundlagsrenten har tidligere været højere, end den er i dag, på grund af udviklingen på finansmarkederne. De fleste pensionsopsparinger har derfor flere forskellige grundlagsrenter, forstået sådan at en del af ens pensionsopsparing kan have én grundlagsrente, og en andel del af pensionsopsparingen kan have en anden grundlagsrente.

Når der er flere grundlagsrenter for en pensionsopsparing, udregner vi en vægtet grundlagsrente, der svarer til et gennemsnit af den samlede opsparings forskellige grundlagsrenter. Den vægtede grundlagsrente bruges til at placere pensionsopsparinger i rentegrupper.


Rentegrupper bruges til at gruppere pensionsopsparinger med samme ydelsesgaranti

Ved at opdele pensionsopsparinger med samme vægtede grundlagsrente i rentegrupper sikrer vi, at pensionsopsparinger grupperes med andre opsparinger, der har samme risiko, og vores investeringsstrategi, kollektivt bonuspotentiale og kontorenter kan så tilpasses den enkelte rentegruppe.

Du kan læse mere om rentegrupper her.