Hvem får pengene fra min pensionsordning, når jeg dør?


Selvom det ikke er rart at tænke på, så er det en god idé, at du forholder dig til, hvem der skal have pengene fra din pensionsopsparing eller forsikring, når du dør. Dét at pege på, hvem der skal have pengene, kaldes begunstigelse. Og det er vigtigt, at du tager stilling, så dine penge går til den eller de personer, du ønsker.


ca1df534-00090256-7b350c59
 • Hvor kan jeg se, hvem der i dag er begunstiget på min ordning? 

  Det kan du se i netpension. Klik på Pensionsoversigt og dernæst Dækning ved dødsfald.

 • Hvem er nærmeste pårørende? 

  Når du opretter en pensionsordning hos os, er det som udgangspunkt 'nærmeste pårørende', der står til at få pengene – medmindre du giver os besked om noget andet.


  Nærmeste pårørende er (i prioriteret rækkefølge):

  1 - Ægtefælle/registreret partner

  2 - Samlever, som du har fælles bopæl med på dødstidspunktet og venter, har, eller har haft et barn sammen med eller har levet sammen med i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet. Vær særlig opmærksom på, at samlever kun er berettiget, hvis nærmeste pårørende er oprettet som begunstigelse efter 1. januar 2008.

  3 - Livsarvinger inklusiv adoptivbørn og deres livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn)

  4 - Arvinger efter testamente

  5 - Arvinger efter arveloven (far, mor, bror, søster, mormor, morfar, farmor, farfar)


  Efterlades der ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til forsikringstagers dødsbo.

 • Hvordan udfylder jeg begunstigelseserklæringen?

  Med en begunstigelseserklæring fortæller du os, hvem der skal have din pensionsordning, når du dør. Kun du kan udfylde erklæringen, men vi hjælper dig gerne med rådgivning.

  På side 2 i erklæringen kan du finde en vejledning i, hvordan du gør. Du er også velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.

  Når du har udfyldt erklæringen, kan du sende den retur til os her.

 • Kan jeg vælge en subsidiær begunstiget?

  Ja, du skal blot tydeligt notere i begunstigelseserklæringen, hvem der er primær og subsidiær begunstiget.

  Det betyder, at hvis den person, du indsætter som primært begunstiget, er død før dig, vil pengene gå til den subsidiært begunstigede.

 • Hvordan kan jeg gøre udbetalingen til særeje?

  Du kan vælge, at de penge, der bliver udbetalt ved din død, skal være særeje for den eller de personer, du begunstiger.

  Det kan du gøre ved at udfylde denne blanket og sende den til os sammen med begunstigelseserklæringen.

  Det kan være en god idé at få rådgivning fra en advokat, inden du udfylder blanketten.

  Du er også velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 • Hvordan kan jeg båndlægge udbetalingen?

  Hvis du gerne vil sikre, at dine begunstigede først får pengene på et bestemt tidspunkt, kan du båndlægge udbetalingen.

  Det gør du ved at udfylde denne blanket og sende til os sammen med begunstigelseserklæringen.

  Du er også velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

 • Situationer, hvor du skal være særligt opmærksom

  Her kan du se nogle situationer, hvor du bør være særligt opmærksom på, om din pension går til den eller dem, du ønsker, når du dør.


  Du er gift og har børn – og du har begunstiget 'nærmeste pårørende'Udbetalingen fra din pensionsordning bliver ikke delt ligeligt mellem din ægtefælle og dine børn. Når du dør, udbetaler vi pengene til din ægtefælle.
  Du har børn fra et tidligere forhold og bor sammen med en ny kæreste – og du har begunstiget 'nærmeste pårørende'Har du boet sammen med din kæreste i over to år, vil din kæreste få udbetalt hele din pension. Hvis begunstigelsen er oprettet før 1. januar 2008 sker udbetalingen dog til dine børn.
  Du er gift eller bor sammen med din kæreste, og I har sammenbragte børn – og du har begunstiget ’mine børn til lige deling’Vil du sikre børnene lige meget, skal du ændre din begunstigelse. Ellers er det kun dine egne børn, der vil få udbetalt din pension.
  Du vil sikre dine børn, så de ikke skal dele med deres ægtefæller, hvis de bliver skiltMed en særejebestemmelse i begunstigelsen kan du sikre, at dine børn beholder pengene fra dig, hvis de skulle blive skilt.
  Du har begunstiget en navngiven personMåske ønsker du ikke længere, at denne person skal have udbetalt din pension – og så skal du ændre din begunstigelse. Det kan for eksempel være, at du har begunstiget en tidligere kæreste, men nu er I gået fra hinanden.

1 ud af 4 ved ikke, hvem der får udbetalt deres pensionsopsparing, hvis de dør.

1 ud af 7 kender til tilfælde, hvor den forkerte har fået udbetalt pensionsopsparingen.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes