Hvem skal have pengene?

Selvom det ikke er rart at tænke på, så er det en rigtig god idé, at du forholder dig til, hvem der skal have pengene fra din pensionsopsparing, hvis der skulle ske dig noget.

Og det er vigtigt, at du tager stilling, så dine penge går til den eller de personer, du ønsker.

Find dig selv i fanerne, og se om der er noget, du bør ændre.

 • Udskriv
 • Sitemap
 • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Begunstigelse

Det er helt op til dig, hvem der skal have din forsikring udbetalt, når du dør. Dét at pege på, hvem der skal have pengene, kaldes også begunstigelse.

Hvem får pengene - hvis du ikke selv vælger?
Når du opretter en pensionsordning hos os, så er det som udgangspunkt "nærmeste pårørende" - det vil sige dine nærmeste efterladte - der står til at få pengene. Nærmeste pårørende får derfor pengene, hvis ikke du har givet os besked om noget andet.

 • Pengene bliver udbetalt direkte til den, du har valgt, der skal have pengene
 • Har du kreditorer, kan de ikke få del i pengene
 • Udbetalingen sker hurtigt, da det sker uden om dødsboet
 • Vi skal bare vide, hvem der skal have pengene  

Nærmeste pårørende
Her kan du se, hvem pengene normalt bliver udbetalt til - hvis du ikke selv har bestemt noget andet.
Rækkefølgen er proriteret - det vil sige, at har du for eksempel ikke en ægtefælle eller registreret partner, så går pengene til nummer to på listen over nærmeste pårørende og så videre.

"Nærmeste pårørende" er:

 1. din ægtefælle/registrerede partner 
 2. din samlever, som du lever sammen med på fælles bopæl når du dør, og 
  a. som du venter, har eller har haft et barn sammen med eller
  b. som du har levet sammen med i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. 
 3. dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn, oldebørn osv.)
 4. dine arvinger efter et testamente eller
 5. dine arvinger efter arveloven.

Hvis du ikke efterlader nogen i de fem grupper, udbetaler vi til dit dødsbo.
Er din pensionsordning oprettet før 1. januar 2008, kan definitionen af nærmeste pårørende være anderledes, så den ikke omfatter din samlever.


Hvis du vil vælge en anden
Du kan altid ændre begunstigelsen. Du skal bare sende en skriftlig erklæring med din underskrift til os.
Se mere om at ændre.


Dem kan du vælge imellem - af skattemæssige årsager:

 • Dine nærmeste pårørende (kan kun indsættes som begreb)
 • Ægtefælle/registrerede partner 
 • Din samlever, som du har fælles bopæl med
 • Dine livsarvinger
 • Din ægtefælles/tidligere ægtefælles børn (stedbørn) og deres livsarvinger
 • Din samlevers livsarvinger
 • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle
 • Ingen begunstigelse/dit dødsbo

Du kan vælge en gruppe af mennesker som begunstiget - for eksempel ’mine livsarvinger’ - eller en eller flere personer fra listen ovenfor ved navns nævnelse. Du kan også vælge at ’skævdele’ fordelingen mellem flere personer.