Step Care™

Step Care™ er en unik behandlingsmetode, hvor der udarbejdes et personligt behandlingsforløb til den enkelte medarbejder, der måtte have fysiske eller psykiske lidelser.

Step Care™ er en unik behandlingsmetode, hvor der udarbejdes et personligt behandlingsforløb til den enkelte medarbejder, der oplever eller har fysiske eller psykiske gener. Med Step Care™ bygges der bro mellem den hjælp, der tilbydes via Sundhedssikringen, og den hjælp, der tilbydes, når en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Medarbejderen vil få tilknyttet en tovholder på behandlingsforløbet, og der vil blive foretaget justeringer af behandlingen løbende under hele forløbet. På den måde kan vi gradvist intensivere behandlingsindsatsen hvis nødvendigt – helt efter medarbejderens personlige behov.

For at få det fulde udbytte af Step Care™, skal dine medarbejdere have både sundhedssikring og dækning ved tab af erhvervsevne hos Danica Pension.

Step Care™

 • Behandling

  Tovholderen, der enten er psykolog eller fysioterapeut, giver personligt tilpasset behandling og støtte.

  Produkter:
  Sundhedssikring

Tovholder hele vejen

 


En tovholder sikrer et godt behandlingsforløb

Skal medarbejderen i gennem en behandlingsindsats med Step Care™, vil der blive tilknyttet en tovholder på forløbet. Tovholderen vil enten være en psykolog eller en fysioterapeut alt afhængigt af, hvilke symptomer medarbejderen har.

Tovholderen vil løbende skræddersy et personligt forløb til den enkelte medarbejder og koordinere tværfaglige indsatser ved behov. Med en tovholder på medarbejderens behandlingsforløb sikres medarbejderen det bedst mulige forløb.

 

 

”Foreløbige resultater viser, at 96,3 % af dem, der er sygemeldt ved starten af et behandlingsforløb, kommer tilbage på arbejde igen, når deres forløb er afsluttet.”

Kilde: Resultater fra pilot mellem samarbejdspartnere og Danica Pension, 2019.

 

Fordele ved behandlingsforløb

Med Step Care™ sikres jeres medarbejdere klare fordele ved både fysiske og psykiske behandlingsforløb gennem vores samarbejdspartnere. Disse fordele forudsætter, at dine medarbejdere har en sundhedssikring hos Danica Pension.

Særlige fordele ved et nyt netværk af fysioterapi og kiropraktor med FysioDanmark

Ingen krav om lægehenvisning:

 • Hjælp med det samme uden at besøge egen læge
 • Sikrer, at flere kunder kommer rettidigt i behandling

Træningsfaciliteter:

 • Adgang til træningscenter under hele forløbet + tre måneder efterfølgende
 • Bedre resultater med træningsunderstøttet behandling

Trænings-app og direkte kontakt: 

 • Trænings-app med mulighed for at skrive til fysioterapeut mellem behandlingerne
 • 60 % af kunder i behandling downloader trænings-app

Fysisk forløb gennem FysioDanmark med tværfaglig støtte gennem hele behandlingsforløbet

 • Ondt i lænden

  En medarbejder henvender sig til os med ondt i lænden. Vores uddannede Healthcare manager igangsætter Step Care™ hos fysioterapeut med speciale i lændeproblemer. Medarbejderen modtager behandling indenfor tre hverdage.

Særlige fordele ved ny psykologordning med AS3

Coachende tilgang:

 • Coachende tilgang til behandlingen med forankring af de nye vaner og adfærd
 • Mange oplever positiv udvikling med tilgangen

Arbejdsrelateret rådgivning:

 • Fokus på medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen med mulighed for trepartssamtale
 • I 70 % af anmeldelserne er arbejdsrelateret rådgivning relevant

Videomøder og online moduler:

 • Mulighed for videomøder og digitale træningsmoduler mellem besøg hos fagperson
 • 13 % benytter online møder – vi forventer, at antallet vil stige

Psykisk forløb gennem AS3 med tværfaglig støtte gennem hele behandlingsforløbet

 • Begyndende stresssymptomer


  Medarbejderen oplever begyndende stresssymptomer og henvender sig til os. Vores uddannede Healthcare Manager igangsætter et Step Care™-forløb gennem AS3. Medarbejderen tilbydes behandling inden for tre hverdage.

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.