Brev om fusion af to Danica selskaber
– du behøver ikke gøre noget

Her kan du læse mere om fusionen mellem vores to selskaber, som du netop har fået et brev om. Fusionen betyder ikke noget for dig som kunde. Vi flytter automatisk dine forsikringer fra Forsikringsselskabet Danica til Danica Pension, og du behøver ikke gøre noget.

Du kan se et eksempel på brevet her.

Find svar på dine spørgsmål

 • Hvorfor fusionerer I de to selskaber?
  Fusionen er en del af en generel omstrukturering af Danica-koncernen. Med fusionen samler vi alle vores forsikringer i ét samlet selskab – Danica Pension. Det betyder, at vi får en mere enkel selskabsstruktur.
 • Hvorfor sender I sådan et brev?
  Vi skal ifølge lovgivningen informere vores kunder, når vi har besluttet at fusionere to selskaber, og vi flytter kundernes forsikringer fra det ene til det andet selskab. Du har nemlig mulighed for at gøre indsigelse til Finanstilsynet imod flytningen af din forsikring.
 • Hvorfor modtager jeg flere breve?
  Du kan opleve at få flere breve om fusionen, fordi vi sender et brev pr. forsikringsnummer i Forsikringsselskabet Danica, der bliver berørt af fusionen. Har du lige nu flere forsikringer i Forsikringsselskabet Danica, som er oprettet på forskellige forsikringsnumre, kan du derfor opleve at få flere breve.
 • Ændrer I mine vilkår og priser?
  Nej, fusionen betyder ikke noget for din dækning, pris og vilkår. Der er ingen ændringer i dine forsikringer. Du er derfor stadig dækket på samme måde som før fusionen. Vi ændrer heller ikke priserne som følge af fusionen.
 • Ændrer I mine udbetalinger?
  Nej, fusionen får ikke indflydelse på dine udbetalinger. Hvis du får udbetalt penge fra din forsikring, vil du derfor fortsat få udbetalt penge, som du plejer.
 • Hvorfor har jeg modtaget et brev, når jeg har opsagt mine forsikringer?
  Det kan virke lidt underligt, at vi sender dette brev til dig, hvis du har opsagt dine forsikringer, men da fusionen har regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2021, så skal vi ifølge lovgivningen skrive til dig, hvis du havde forsikringer i Forsikringsselskabet Danica på det tidspunkt.
 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg får en skade?
  Du kan fortsat bruge dine forsikringer ved at anmelde skaden online her eller kontakte os på 70 25 02 03.
 • Skifter Danica Pension navn?
  Nej, Danica Pension hedder stadig Danica Pension. Men Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 stopper med at eksistere som selskab efter fusionen.
 • Hvor kan jeg se, hvilke forsikringer jeg har i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999?
  Du kan se de forsikringer, du lige nu har i Forsikringsselskabet Danica ved at logge på netpension her. Når du er logget på, skal du klikke på ’Pension og forsikring’, ’Betingelser’ og ’Øvrige oplysninger’ – og se under ’Hvor er dækningerne oprettet?’
 • Hvad er det, jeg kan gøre indsigelse imod og hvordan?
  Når du har forsikringer i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, kan du gøre indsigelse imod flytningen af din forsikring fra Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 til Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Ønsker du at gøre indsigelse imod flytningen af din forsikring, skal du senest den 21. juni 2021 sende din indsigelse til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø eller via finanstilsynet@ftnet.dk.

Har du andre spørgsmål?

Så ring til os på 70 13 26 26

Do you have any questions or want further information?

Please call us on 70 13 26 26