Hvornår og hvor længe skal en stressramt medarbejder være sygemeldt?


Hvornår medarbejderen skal sygemeldes, og hvor længe en sygemelding skal vare, er meget individuelt. Det afhænger i høj grad af sygdommens sværhedsgrad.

  • Hvis medarbejderen er ramt af lette stress-symptomer, behøver han eller hun sandsynligvis ikke at blive sygemeldt – heller ikke selv om symptomerne føles ubehagelige. Til gengæld bør medarbejderen have en hyppig dialog med dig som leder, hvor I sammen får lagt en plan for, hvordan I håndterer situationen, og hvordan medarbejderen kommer ovenpå igen.
  • Har medarbejderen svære stress-symptomer, hvor det bliver vanskeligt at fungere normalt i hverdagen, kan medarbejderen opsøge hjælp og sparring hos sin egen læge eller hos en psykolog. De kan rådgive om, hvorvidt det er nødvendigt med en sygemelding – og i hvor lang tid – og de kan de være med til at vurdere, om symptomerne skyldes stress, eller om det handler om noget helt andet.

Hvis du ønsker at læse mere om håndtering af stress, og hvordan du opdager tegnene hos en medarbejder, kan du læse mere her.