Hvordan planlægger jeg bedst, at medarbejderen vender tilbage efter sygemelding?

Når din medarbejder skal vende tilbage til arbejdspladsen efter en sygemelding, er det bedst, at du udarbejder en gradvis optrapningsplan i samarbejde med medarbejderen. I planen bør I både tage hensyn til arbejdstid, ansvar og kompleksiteten af de opgaver, som medarbejderen sidder med. Det kan være svært at vide, hvordan optrapningen vil forløbe, og nogle vælger derfor i begyndelsen at tage én uge ad gangen, mens andre med det samme laver en plan for hele perioden, frem til medarbejderen er på fuld tid igen. Lige meget, hvordan I gør, er det vigtigt, at du og din medarbejder mødes løbende og evaluerer og tilpasser planen. I starten bør I mødes hver uge, men senere i forløbet kan I for eksempel mødes hver anden uge. Der kommer sjældent noget godt ud af, at I forcerer forløbet – for eksempel at medarbejderen går for hurtigt op i tid eller får mere komplekse opgaver for hurtigt. Det kan medføre en betydelig risiko for tilbagefald. På den anden side kan det også være en dårlig idé at fastholde den korte arbejdstid for længe, fordi I så trækker oplevelsen af at blive skånet ud. Medarbejderen oplever så ikke for alvor at blive en del af fællesskabet igen, fordi han eller hun er på arbejdet for lidt. Det
bedste råd er derfor, at du og din medarbejder har en løbende dialog, så I så vidt muligt sikrer en gradvis, stabil optrapning af medarbejderens arbejdstid og -opgaver.

 
Hvis du ønsker at læse mere om håndtering af stress, og hvordan du opdager tegnene hos en medarbejder, kan du læse mere her.