Danica Pension er som pensionsselskab omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Hvidvaskloven gælder for virksomheder, som udfører finansielle transaktioner, og målet med loven er at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terror.

Vi har derfor brug for din hjælp til at sikre, at vi har de rigtige oplysninger om dig, så vi er helt sikre på, at vi har kontakt til den rigtige person. Det gælder også, selv om du allerede er et kendt ansigt hos os.