Når du får udbetalt din pension, din dækning ved visse kritiske sygdomme eller din dækning ved tab af erhvervsevne, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket af udbetalingen fra din pensionsordning.

Her er en kort oversigt over, hvordan de offentlige ydelser, som du typisk kan få udbetalt, bliver beregnet. Det gælder for eksempel

 • sygedagpenge
 • ressourceforløbsydelse
 • førtidspension
 • folkepension
 • efterløn (påvirkes i visse situationer også af pensionsopsparing, der ikke bliver udbetalt)

Bemærk at også andre offentlige ydelser kan blive påvirket af pension, f.eks.

 • boligstøtte
 • helbredstillæg
 • personlige tillæg
 • varmetillæg
 • ældrecheck
 • børnetilskud
 • SU
 • kontanthjælp
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • fleksydelse

Du kan få flere oplysninger hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.