Danica Pensions rapportering på EU’s taksonomiforordning

 

Vi støtter EU’s ambition om at øge investeringer i aktiviteter, der kan skabe et mere klimavenligt og bæredygtigt Europa.

 

EU har udviklet en taksonomi, der spiller en central rolle for at indfri deres bæredygtighedsambitioner. Den har seks miljømål:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning til klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

 

Definerer miljømæssigt bæredygtige aktiviteter

For at indfri målene definerer taksonomien en række krav til økonomiske aktiviteter, de skal leve op til for at være klassificeret som miljømæssig bæredygtige. Vi er positive over for taksonomiens målsætning om at skabe en fælles definition på en miljømæssigt bæredygtig aktivitet, hvilket også guider vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer og bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Taksonomien udvikles hele tiden, og den vil i de kommende år blive udvidet og opdateret med yderligere kriterier for flere aktiviteter inden for alle taksonomiens seks miljømål. I dag har taksonomien krav til 70 aktiviteter inden for otte sektorer, hvilket omfatter de to mål, der er knyttet til klimaforhold; nemlig modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.

Hvad omfatter vores rapport?

I vores første rapportering på taksonomiforordningen er vi forpligtet til at vise, hvor stor en andel af vores investeringer er placeret i aktiviteter, der er omfattet og ikke omfattet af EU’s taksonomi. Det er andelen af vores investeringer, som er omfattet eller ligger inden for de otte sektorer under de to miljømål; modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.

Rapporteringen vil udvikle sig

Fra 2024 skal vi rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer der er placeret i aktiviteter, som lever op til taksonomiens kriterier og krav. Det stiller skrappere krav til aktiviteterne end de nuværende krav for at være omfattet af taksonomien.

Rapporteringskrav ændres fra 2024

Uændrede rapporteringskrav i 2023

I 2022 og 2023 skal vi rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer er placeret i aktiviteter, der er omfattet af taksonomien.

Vi vil kunne inkludere yderligere investeringer i rapporteringen, når flere aktiviteter bliver omfattet af taksonomien, og vi får bedre data på området.

Skærpede krav til aktiviteter fra 2024

Fra 2024 skal vi overgå til at rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer der er placeret i aktiviteter, som lever op til taksonomien. Der er skærpede krav for at opfylde dette end ved at være omfattet af taksonomien. Derfor vil der være færre investeringer, der lever op til taksonomien end investeringer, der er omfattet af taksonomien.

For at leve op til taksonomien skal en aktivitet:

 • bidrage væsentligt til et eller flere af taksonomiens seks miljømål
 • opfylde specifikke miljøkriterier (de såkaldte tekniske screeningskriterier)
 • ikke gøre væsentlig skade på de seks miljømål
 • overholde sociale minimumsstandarder – for eksempel efterleve menneske- og arbejdstagerrettigheder

Hovedkonklusioner i 2021-taksonomirapporten

Procentvis andel af investeringer der er eller ikke er placeret i 70 aktiviteter under otte sektorer, som er omfattet af taksonomiens to mål; modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.

Obligatorisk del

 • Omfattet af taksonomien: 8,4 procent af vores investeringer i fast ejendom og alternative investeringer
 • Ikke omfattet af taksonomien: 62,9 procent af vores investeringer

Frivillig del:

 • Omfattet af taksonomien: 12,3 procent af vores investeringer i aktier, kreditobligationer, fast ejendom og alternative investeringer.

Læs rapporten

Spørgsmål og svar

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?