Forebyggelsesalliancen, som består af 25 danske virksomheder og organisationer, peger blandt andet på, at Danmarks levealder og livskvalitet halter efter vores nabolande. Derfor foreslår Forebyggelsesalliancen, at regeringen arbejder hen imod en national forebyggelsesstrategi for 2025-2035, der skal indeholde forpligtende forebyggelsesmålsætninger og konkrete politiske initiativer.

Forebyggelsesalliancens 10 målsætninger

 1. Danskerne skal leve længere
 2. Patienterne skal modtage hurtigere behandling - og hospitalerne skal aflastes med færre genindlæggelser
 3. Færre børn og voksne skal rammes af psykisk sygdom
 4. Danmark skal ud af trivselskrisen
 5. Ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag
 6. Færre danskere skal være overvægtige
 7. Der skal gøres op med den store ulighed i danskernes sundhed
 8. Kroniske sygdomme skal opspores tidligere og behandlingen forbedres, bl.a. gennem en opprioritering af innovativ teknologi og andet medicinsk udstyr
 9. Danske børn skal vokse op med mindre alkohol og uden tobak 
 10. Danskerne skal have færre sygedage som følge af smitsomme sygdomme

Til hver af målsætningerne hører der konkrete målpunkter. For eksempel:

”Andelen af børn og voksne, der har behov for udredning i psykiatrien, skal falde med mindst 10 procent frem mod 2035.”

De kan alle findes i planen, der hedder ”Et længere og bedre liv”, som kan læses her.

Hvis Forebyggelsesalliancens målsætninger realiseres, kan vi i 2035 blandt andet:

 • Undgå flere indlæggelser på hospitalerne ved at forebygge 12.000 somatiske akutte genindlæggelser.
 • Lette presset i børnepsykiatrien gennem forebyggelse, så 14.400 børn ikke får behov for udredning.
 • Løfte danskernes mentale trivsel markant ved at løfte 4.600 16-17-årige grundskoleelever ud af stærk mistrivsel.

Til efteråret vil Forebyggelsesalliancen lancere et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan man politisk kan indfri målsætningerne.

Alliancen ser frem til en fortsat dialog om, hvordan vi løfter den danske forebyggelsesindsats til nye højder.

For pressehenvendelser kontakt:
Patrick Møller Asschenfeldt, Presserådgiver
51 48 06 02
paass@danicapension.dk