Tjek din årsopgørelse for 2022 om du har indbetalt for meget på din aldersopsparing. Er der mere end 5 år til du kan få folkepension, kan der maksimalt indbetales 5.500 kroner i 2021. Har du fem år eller mindre til folkepension, kan der maksimalt indbetales 54.200 kroner i 2022. Indbetaler du andre steder, skal du være opmærksom på at den samlet indbetaling ikke må overstige de nævnte maksimumsbeløb.

Har du betalt for meget

Det beløb, du har indbetalt for meget koster 20 procent i afgift, som opkræves via din årsopgørelse. Denne afgift kan ændres til fire procent ved at overføre det for meget indbetalte til en livsvarig alderspension (livrente) eller en ratepension. Her er der fradrags- eller bortseelsesret for det overførte beløb. Med en livsvarig pension eller ratepension får du et fradrag på op til cirka 52 procent, hvis du betaler topskat.

Har du indbetalt mere end 5.500 kroner året efter, du har startet udbetaling af din ratepension eller livsvarig alderspension, skal du betale en afgift på 40 procent af det for meget indbetalte beløb over 5.500 kroner.

Sådan gør du

For at vi kan overføre pengene til en livsvarig alderspension, ophørende alderspension eller en ratepension, skal du udfylde en blanket fra SKAT og sende den til os sammen med kopi af dine skatteoplysninger.

Du finder, hvad vi skal bruge, på SKAT.dk under "Skatteoplysninger". Du behøver kun at sende os det, der er anført under overskrifterne:

  • Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser
  • Privattegnede pensionsordninger

Hvis kun én af disse overskrifter findes under dine "Skatteoplysninger", beder vi dig notere det på den udskrift, du sender til os.

Trin for trin

Følg SKATs vejledning på siden. Bemærk: Brug venstre eller højre kolonne på siden alt efter, om du selv har oprettet pensionsordningen, eller du har den via din arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du både har indbetalt til en privat ordning og via din arbejdsgiver, så er det den private ordning – den du selv har oprettet - at ændringen skal ske på.