Fremover vil vi ikke nøjes med at stemme på generalforsamlingsforslag fra andre aktionærer eller virksomhedsledelsen. Nu vil vi selv fremsætte forslag på generalforsamlingen hos de virksomheder, der investeres i.

”Generalforsamlinger et vigtigt forum, hvor vi som investor kan sætte vores aftryk på fremtidens virksomheder. Nu tager vi et nyt redskab i brug for at lægge yderligere pres på virksomheders bæredygtighedsarbejde. Er de uambitiøse, har en utilfredsstillende håndtering af bæredygtighedsaspekter og bærer vores dialog med ledelsen ikke frugt, så vil vi gå efter at fremsætte forslag på generalforsamling. Formålet er, at få virksomheder til at skrue op for indsatsen på bæredygtighedsområder, som vi mener er væsentlige,” siger vores chef ESG-specialist, Mads Steinmüller.

"Generalforsamlinger et vigtigt forum, hvor vi som investor kan sætte vores aftryk på fremtidens virksomheder."chef ESG-specialist, Mads Steinmüller.

Det nye initiativ skal understøtte, at virksomheder forbedrer sig på bæredygtighed, da det er vigtigt for at have en levedygtig forretning, der kan levere attraktive afkast til vores kunder.

Klimamålsætninger skal på bordet

På årets generalforsamlinger skærper vi også kravene til grøn omstilling og biodiversitet. Virksomheder skal udskifte hensigtserklæringer med konkrete og ambitiøse klimamål, mener Mads Steinmüller.

“Klimakrisen kræver handling nu, og virksomheder skal fremsætte konkrete klimamål og ambitiøse planer for, hvordan de vil gå fra sort til grøn energi eller reducere CO2-aftrykket fra deres produkter og forsyningskæden. Omstillingen skal i gang nu, og der skal særlige omstændigheder til, før vi stemmer for klimaplaner uden specifikke mål.“

Det betyder, at vi vil stemme for forslag, der forpligter virksomheder at sætte CO2–reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen og giver værdi til virksomheden. Er klimaplanerne for ukonkrete eller uambitiøse, vil der stemmes imod forslagene.

Særligt fokus er der på virksomheder inden for energi-, forsyning-, transport-, stål- og cementsektoren, hvor vi har et mål om at reducere CO2-udledningen fra sektorerne med op til 35 procent i 2025.

Biodiversiteten og økosystemer skal beskyttes

Samfundet og mennesker er afhængige af naturens ressourcer, men i mange områder er biodiversiteten og økosystemer under stort pres. For at rette op på det, skal virksomheder tage et større ansvar.

”Vi står midt i en biodiversitetskrise, som kan resultere i alvorlig fødevare- og vandmangel og forringe levestandarden. Det er nødvendigt, at virksomheder tager et større ansvar og beskytter økosystemer og ikke driver rovdrift på klodens ressourcer,” siger Mads Steinmüller.

"Det er nødvendigt, at virksomheder tager et større ansvar og beskytter økosystemer og ikke driver rovdrift på klodens ressourcer."chef ESG-specialist, Mads Steinmüller.

Konkret vil vi stemme for forslag, der forpligter virksomheder til at beskytte biodiversiteten og økosystemer og giver værdi til virksomheden. Virksomheder skal leve op til FN’s Biodiversitetskonvention og dermed bidrage til at bevare biologisk mangfoldighed og sikre en bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer. Gør de ikke det, risikerer de at blive frasolgt, ligesom vi gjorde med tre brasilianske virksomheder i 2021 på grund af medvirken til skovrydning.

I løbet af 2022 vil Danica Pension tage stilling til, på hvilke generalforsamlinger i 2023 man vil stille forslag i fremtiden. Særligt fokus vil der være på virksomhedernes klimastrategier som led i at indfri CO2-reduktionsmål for fem sektorer. Emner inden for miljø, genbrug af materialer, beskyttelse af økosystemer, sociale forhold og diversitet vil vi også have høj prioritet.