For nylig løftede vi ambitionerne på biodiversitet for at hjælpe med at bremse tab af plante- og dyreliv og beskytte økosystemer, som sker hurtigere end nogensinde. Vi har sat gang i en målrettet aktivt ejerskabsindsats, hvor vi vil gå i dialog med 30 globale virksomheder for at hjælpe dem i gang med minimere påvirkningen på biodiversiteten i skov- og havområder, sætte mål og forbedre rapporteringen på området. Læs mere her.

Nu tager vi endnu et skridt ved at tilslutte os det internationale initiativ Finance for Biodiversity Pledge. Det sætter de langsigtede hegnspæle for vores ambition om, at vores investeringer skal bidrage til beskyttelse og genoprettelse af verdens biodiversitet, hvilket er vigtigt for at fremtidssikre værdien af vores kunders investeringer. En biologisk mangfoldighed har nemlig stor betydning for virksomheder, som vi investerer i, da de har brug for råvarer og materialer fra naturen for at kunne drive forretning og skabe afkast til vores kunder.

Som medlem af Finance for Biodiversity Pledge forpligter vi os til:

 

 

Samarbejde og vidensdeling

 

Dialog og påvirkning af virksomheder, vi investerer i

 

Løbende opfølgning på vores resultater på området

 

Sætte klare mål

 

Rapportering på mål og resultater senest i 2024

”Når vi stiller krav til virksomheder, så skal vi også tage vores egen medicin. Virksomheder er afhængige af naturens ressourcer for at producere varer og services, og som investor har vi et ansvar for at løfte biodiversitet ind på direktionsgangene og sætte mål for, hvordan vores investeringer kan bidrage positivt til biodiversiteten og bruge naturens ressourcer mere effektivt ,” siger Søren Lockwood, administrerende direktør i Danica Pension.
"Som investor har vi et ansvar for at løfte biodiversitet ind på direktionsgangene og sætte mål for, hvordan vores investeringer kan bidrage positivt til biodiversiteten og bruge naturens ressourcer mere effektivt"Søren Lockwood, administrerende direktør i Danica PensionNår biodiversiteten svinder, så udgør det et samfundsøkonomisk og investeringsmæssigt problem, hvilket understøttes af analyser fra World Economic Forum. De viser, at hele 50 procent af verdens bruttonationalprodukt afhænger af ressourcer fra naturen, og genoprettes biodiversiteten ikke, kan det have store konsekvenser for den globale velstand og dermed pensionsopsparingen.

”Tab af biodiversitet er en risiko for vores investeringer, og derfor ønsker vi at bidrage til, at eksempelvis landbruget, fiskeriet, medicinalindustrien, bygge- eller energisektoren tager hensyn til biodiversiteten og ikke undergraver jordens økologiske fundament, så de fortsat kan drive virksomhed. Det forudsætter en gentænkning af forretningsmodeller, forsyningskæder og produktudviklingen. Overtrækket på naturen skal stoppes for at genoprette biodiversiteten, for det er vejen til robuste investeringer til vores kunder og bæredygtig, økonomisk vækst til gavn for alle – nu og i fremtiden,” siger Søren Lockwood.

 

Kalder på fælles løsninger

Der er store udfordringer med mangel på data, målemetoder og viden inden for biodiversitet, og det skal blandt andet løses gennem partnerskaber og et styrket samarbejdet på tværs af virksomheder, politikere og finanssektoren.

”Som investor har vi behov for bedre data og større viden om, hvad der er godt og skidt for biodiversiteten, virksomhedernes biodiversitetsrisici, og hvordan vi mest effektivt kan gøre en forskel. Det kræver, at vi i fællesskab videndeler, tester løsninger og mådemetoder og sætter gang i udviklingen af nye teknologier. Biodiversitet er komplekst, og desto vigtigere er det, at vi alle sammen kommer i gang hurtigst muligt og arbejder systematisk med at genoprette den. Det skal ske på et videnskabeligt grundlag og ud fra data, hvilket er opskriften på, at virksomheder kan drives i harmoni med naturen, beskytte pensionsinvesteringerne og bevare vores levestand,” siger Søren Lockwood.

Vi er i gang med at analysere og måle, hvordan vores investeringer påvirker biodiversiteten og identificere, hvor der skal sættes ind for at reducere overforbruget af naturressourcer og fremtidssikre kundernes investeringer.   


Om Finance for Biodiversity Pledge
Finance for Biodiversity Pledge er en sammenslutning af over 110 finansielle virksomheder, der har til formål at beskytte og genskabe biodiversitet gennem investeringer.
Læs om initiativet


Om Partnership for Biodiversity Accounting Financials
Vi er medlem af Partnership for Biodiversity Accounting Financials, der arbejder med at udvikle standarder, så finansielle institutioner kan vurdere og rapportere på deres påvirkning og afhængighed af biodiversitet i udlån og investeringer.
Læs om sammenslutningen