Der er et gammelt mundheld, der lyder, at det er bedre at forebygge end at behandle. Det mener vi også i Danica Pension. Derfor satte vi os for at undersøge, hvad skadesfrekvensen er hos to forskellige kundegrupper: Én med alle vores sundhedsløsninger, og én uden alle vores sundhedsløsninger.
 
På baggrund af 500.000 kundeindsatser kan vi konkludere, at der er 15 procent færre skader i den kundegruppe, der har alle vores sundhedsløsninger – også når vi renser for alle forskelle i demografi og andre forskelle i risiko.
 
Vores direktør for sundhedsudvikling, Camilla Thind Sunesen, forklarer om resultatet:

”Det her studie viser, at det er en god idé for vores kunder at samle deres sundhedsindsatser ét sted. At sikre den bedst mulige behandling til vores kunder kræver nemlig, at vi kan yde både en tidlig og en bred indsats, hvor alle vores behandlere arbejder tæt sammen om kundens helbred.”

Vores sundhedsløsninger består af en sundhedspakke, sundhedssikring og forsikring imod tab af erhvervsevne. De tre sundhedstilbud bindes sammen i vores såkaldte Step Care-model, der får hele sundhedsorkestret til at spille i takt. Og det er altså, når kunderne modtager den fulde Step Care-model i form af alle tre løsninger, vi kan se færre skader.
 
”For en virksomhed vil en nedgang i langtidssygemeldinger være et stort fremskridt. Af åbenlyse årsager fordi medarbejderne vil kunne udføre deres arbejde, men skaderne har jo også en stor, negativ indvirkning på familierne. Ofte er det de små forskelle i en tidlig indsats, der kan gøre hele forskellen, og det er derfor, vi opfordrer vores kunder til at få gjort noget ved de små skavanker, inden de vokser sig store,” siger Camilla Thind Sunesen.

 

Step Care består af:
  • Sundhedspakken, hvor kunder uden at anmelde skade kan få hurtig adgang til online sundhedseksperter i form af læge, familierådgivning, coach, psykolog og diætist.

  • Sundhedssikringen, hvor kunder kan anmelde en skade og få adgang til psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor samt speciallæger.
  • Forsikring imod tab af erhvervsevne, hvor kunder får et skræddersyet forløb med en fast tovholder, der koordinerer eksempelvis lægefaglige indsatser, fysioterapi, psykologhjælp, genoptræning og jobcoaching.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dine medarbejdere her:

Sådan hjælper vi jer