Mange danskere er usikre på, om de sparer nok op i pension – og for en betydelig del af dem er usikkerheden velbegrundet.

”Vi kan se, at godt 40 pct. af vores kunder ikke har sparet tilstrækkelig meget op i pension,” fortæller seniorøkonom Mads Moberg Reumert fra Danica Pension.

Vil du opretholde din nuværende levestandard, når du går på pension, skal din samlede indkomst som pensionist som tommelfingerregel ligge på omkring 80 pct. af din aktuelle indkomst.

Men har du så sparet nok op i dag for at være på rette kurs mod det mål? Det afhænger naturligvis både af din alder og indkomst. Samtidig skal du ikke blot kigge på din pensionsopsparing, men også medregne opsparing i frie midler samt evt. friværdi i det samlede billede.

Danica Pension har udarbejdet nedenstående tabel med vejledende retningslinjer for, hvor stor opsparing du bør have på forskellige tidspunkter i sit liv. En person på 50 år, der tjener 500.000 kroner om året før skat, bør eksempelvis have en samlet opsparing på 2.480.000 kroner.

Så stor bør din opsparing være

Tabellen herunder viser, hvor meget du bør have sparet op afhængig af alder og indkomst, hvis du vil opretholde din nuværende levestandard, når du går på pension. Når du opgør din opsparing, skal du både medregne pensionsopsparing, opsparing i frie midler og friværdi. Pensionsopsparing er typisk opsparing før skat, mens fri opsparing og friværdi er efter skat. For at gøre tallene sammenlignelige skal du gange din fri opsparing og friværdi med 1,7. Det giver et fornuftigt estimat for, hvad beløbene svarer til før skat.