Om tilvalg af garanti på
Danica Balance


Tilvalg af garanti – mens du sparer op

I garantiperioden bliver den andel af din opsparing, der placeres i aktier og andre investeringer med høj risiko via investeringsfonden DP Offensiv, justeret løbende for at sikre din opsparing i forhold til garantien.

Vi vurderer løbende, om opsparingen er stor nok i forhold til garantien for at kunne modstå negative kursudviklinger. Er opsparingen ikke stor nok, medfører garantien, at andelen af DP Offensiv reduceres til fordel for mere forsigtige investeringer, så der igen er balance.

Du skal være opmærksom på, at du betaler for garantien i garantiperioden.


Tilvalg af garanti – når du får pensionen udbetalt

I garantiperioden bliver den andel af din opsparing, der placeres i aktier og andre investeringer med høj risiko via investeringsfonden DP Offensiv, justeret løbende for at sikre din opsparing i forhold til garantien.

Vi vurderer løbende, om opsparingen er stor nok i forhold til garantien for at kunne modstå negative kursudviklinger. Er opsparingen ikke stor nok, medfører garantien, at andelen af DP Offensiv reduceres til fordel for mere forsigtige investeringer, så der igen er balance.

Vælger du Danica Balance Garanti hele perioden, laver vi en ny beregning af størrelsen på dine udbetalinger. Du vil kunne se beløbet i din pensionsoversigt. En eventuel difference i forhold til allerede udbetalte beløb vil blive reguleret.

Hvis du har dødsfaldsdækninger, vil et tilvalg af garanti også betyde, at du knytter en garanti til størrelsen af dine dødsfaldsudbetalinger. Din betaling for dødsfaldsdækningerne vil blive tilpasset denne ændring. I pensionsoversigten kan du se om du har dækning ved død.

Du skal være opmærksom på, at du betaler for garantien i garantiperioden.

Kom videre


Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til netpension, kontooversigten, dine dækninger eller andet omkring din pensionsordning.

Ring til os på telefon 70 11 25 25 eller skriv til os.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.