Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20-årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti.

Kortsigtet investeringsrisiko 2022

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.