Både mens du sparer op, og når du skal have din pension udbetalt, investerer vi en del af din opsparing i Tidspensionsfonden. Tidspensionsfonden, som sammensættes og overvåges af Danica Pension's økonomer og investeringseksperter, består af aktier, alternativer, ejendomme, kredit, obligationer og kontanter. Vores målsætning er at have 50-70 pct. aktier og lignende i Tidspensionsfonden. På den måde forventer vi at kunne give dig et højt afkast på langt sigt. Andelen af aktier mv. kan variere.

Resten af din opsparing investeres i Fastrentefonden, som får tilskrevet en forlods fastsat rente baseret på et obligationsindeks valgt af Danica Pension. Jo kortere tid du har til pension, jo større andel af din opsparing investerer vi i Fastrentefonden.