Med en ratepension kan du få økonomisk frihed til at leve, som du plejer, selvom du har afsluttet dit aktive arbejdsliv. Du får et fast beløb hver måned i op til 30 år. Ratepension kan også være et supplement til for eksempel en livsvarig pension (livrente) og folkepensionen.

Med en ratepension har du en attraktiv opsparingsform, som kan være med til at sikre, at du kan fortsætte din livsstil, selvom du ikke arbejder mere. Du får nemlig et fast beløb hver måned fra den dag, du går på pension og mindst 10 år frem.

Læs mere om ratepension (pdf)

Book møde

Fordele ved en ratepension

  • Ratepensionen giver dig et fast beløb hver måned i 10 til 30 år.
  • Du har fradrag for indbetalingerne i din personlige indkomst - også i topskatten
  • Afkastet på ratepensionen er lempeligt beskattet med 15,3 procent i årlig pensionsafkastskat.
  • Du har opsparingssikring. Det betyder, at dine efterladte får udbetalt din opsparing, hvis du dør, før du selv har fået udbetalt alle pengene.
  • Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.