Skal du snart på folkepension?

Husk at søge om folkepension

Er det snart tid til, at du skal på pension? Så kan du her læse lidt om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din folkepension. 

  • Du kan få udbetalt din folkepension fra den 1. i måneden efter, at du fylder 67 år.
  • Du skal selv søge om at få din folkepension udbetalt – pengene bliver ikke automatisk udbetalt til dig.
  • Du kan søge om at få udbetalt din folkepension fra seks måneder før din folkepensionsalder og til og med den måned, hvor du fylder 67 år. 
Du søger om din folkepension på borger.dk/folkepension

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61

Hvis du søger for sent

Hvis du ikke når at søge om folkepension senest i den måned, hvor du fylder 67 år, kan du få din folkepension udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det kræver dog, at du søger om din folkepension senest den 10. i den femte måned efter, du er fyldt 67 år. Bliver du for eksempel 67 år den 20. september, skal du altså senest søge den 10. februar næste år for at få folkepension fra oktober.

Hvis du fortsætter med at arbejde

Hvis du vil fortsætte med at arbejde, efter du er fyldt 67 år, kan du udsætte din folkepension, hvis du arbejder minimum 750 timer om året. Det svarer til cirka 14 timer om ugen i gennemsnit. Så kan du få mere udbetalt i folkepension. Du kan også få ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb, hvis du arbejder de første år, efter du er fyldt 67 år.

Du kan læse mere om reglerne for at udskyde din folkepension på borger.dk/folkepension. Her kan du også finde information om dine muligheder for at få seniorpræmie.

 

Hvorfor skriver I til mig?

Udbetaling Danmark stoppede i efteråret 2017 med at sende et brev til kommende folkepensionister om at søge folkepension. Derfor sender vi en mail til vores kunder cirka 5-6 måneder før, de når folkepensionsalderen, og minder om at søge om udbetaling af folkepension. 

Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men afhænger af hvornår du er født. Her på siden tager vi udgangspunkt i en folkepensionsalder på 67 år – det gælder for dig, der er født fra 1. juli 1955 til 31. december 1962.

 

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.