Det er vigtigt, at du er tryg i overgangen fra arbejdslivet til din pensionisttilværelse. En blød overgang kan være god for mange og kan blandt andet ske ved at involvere sig i frivillige initiativer.

Vi har mange kunder, der har interesse i at være en del af et frivilligprogram, hvor både deres faglige, praktiske og sociale kompetencer kan bringes i spil. Vi vil derfor gerne hjælpe dig med at komme i dialog med forskellige frivillige organisationer, da vi ved, at det både kan gavne andre og samtidig give dig gode oplevelser.