Når jeg bliver gammel...
– hvornår er det? 

Hvordan forbereder man sig på den fjerde alder, og hvad skal man dog gøre med al den ekstra tid? Det har vi talt med Georg Julin om.


Du har måske hørt om den tredje alder – men hvad med den fjerde?

Vores gennemsnitslevealder stiger år for år, og den tendens ser kun ud til at fortsætte. Tidligere har vi tænkt på den tredje alder som den sidste livsfase, men når vi og den yngre generation nu ifølge statistikken har en reel mulighed for at leve op til 10-20-30 år længere end tidligere, så må vi bevæge os ind i "den fjerde alder". Spørgsmålet er så: Hvordan forbereder man sig på den, og hvad skal vi dog gøre med al den ekstra tid? Det har vi talt med Georg Julin om.

Georg Julin er forfatter til bogen "Den fjerde alder" og har siden 2016 gjort det til sin mission – blandt andet via en række foredrag – at sætte fokus på, at vi danskere i højere grad skal tage ansvar for planlægningen af de sidste mange år af vores liv. Alt for mange mennesker i Danmark har ikke for alvor sat sig ind i, hvad den sidste del af livet kan være og ikke mindst, hvad den skal indeholde. Det er en skam, for planlægningen giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet.

Vi har spurgt Georg Julin om, hvordan vi kan hjælpe os selv til mere livskvalitet i den fjerde alder. Og du kan allerede nu godt begynde at tænke dig om – også selvom du tænker, der er lang tid til din pension, og du måske først lige er trådt ind i den tredje alder.

Tre spørgsmål du skal stille dig selv, inden du går på pension

De fleste har efterhånden fået forståelse for, at sund kost og motion er vigtige elementer for at fremme livskvaliteten. Mange er også klar over, at man skal have styr på sin økonomiske situation, når man går på pension. Men ifølge Georg Julin er der for mange, som ikke har taget stilling til, hvordan dagligdagen ser ud efter, man går på pension.

Her har vi samlet nogle af de konkrete anbefalinger, Georg Julin har om tiden efter, at man er gået på pension.

1. Hvad skal du nu bruge den tid på, som du tidligere har brugt på arbejde?

På det spørgsmål svarer mange, at de skal bruge mere tid på at spille golf eller være sammen med børnebørnene. Men man skal huske på, at de fleste nu får op mod 30-40 timer mere om ugen, når de går på pension. Skal man spille golf så mange timer om dagen, fem dage om ugen – og er det ikke noget med, at børnebørnene også skal i skole på et tidspunkt?

Mens man går på arbejde, er man normalt dygtig til at sætte sig mål og fokusområder, man har projekter med en deadline, og man skal løbende sætte sig ind i nye ting. De værktøjer kan man med fordel gøre brug af som pensionist. Ifølge Georg Julin bør man spørge sig selv: "Hvad er mine drømme om min fremtid? Hvad er det, jeg vil med mit liv? Og hvad kunne jeg godt tænke mig at blive klogere på eller bedre til?"

Og her er det kun fantasien, der sætter grænsen. Det kunne være højskoleophold, frivilligt arbejde i en forening eller rejser rundt i landet. Det vigtige er, at man får sat sig nogle mål og drømme, og man ikke blot forfalder til sofaen eller lænestolen.

2. Forventningsafstem fremtiden med din familie – hvornår skal I bruge tid sammen og hver for sig?

I gennem et helt arbejdsliv har man næsten brugt lige så mange vågne timer sammen med sine kollegaer som med sin familie. Men når man går på pension, så vil det som udgangspunkt betyde, at man bruger mere tid derhjemme sammen med sin ægtefælle. Derfor bør man ifølge Georg Julin forventningsafstemme med sin ægtefælle, hvornår man bruger tid sammen, og hvornår man bruger tid hver for sig på egne fritidsinteresser.

I dag ser vi flere og flere skilsmisser i årene omkring pensionstilværelsens begyndelse, og det kan i høj grad skyldes den omvæltning, det er, at man ikke længere bruger en stor del af sin tid på arbejdet, men at man i stedet bruger tid derhjemme.

Så afsæt tid til at have god snak om, hvad I hver især forventer af hinanden, når én af jer eller I begge skal på pension.

3. Hvilke fællesskaber kan du være en del af?

Den dag man stopper på arbejde, så er der en tomhed. Der er en rutine, der pludselig er væk - hvad vil man erstatte den med? Hvis man spørger Georg Julin, så er noget af det allervigtigste, at man aktivt opsøger at være en del af samfundet i form af nogle faste fællesskaber. Det kan være hvad som helst – frivilligt arbejde, gåklubber, debatfora eller andre former for aktiviteter.

Særligt som ældre er det vigtigt at have noget fast, der skaber nogle sociale relationer og mulighed for at tale sammen, udveksle tanker, holdninger og erfaringer med nye mennesker. Det er med til at holde os i gang og giver en følelse af at være en del af et fællesskab i lighed med det, man har oplevet på en arbejdsplads.

Det er vigtigt for mange mennesker, da det at være noget for hinanden giver energi og hjælper med til, at man fortsat bliver klogere på verden samtidig med, at man forsat udfordrer og holder hjernen i gang.

 Georg Julin, journalist og forfatter, født 28. juli 1949

Medforfatter til bogen "Den fjerde alder" og foredrag – www.denfjerdealder.dk

Georg Julin Kommunikation – www.julin.dk

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.