Afkast og omkostninger

 • Hvor kan jeg se afkastet på mine investeringer?

  Det kan du i netpension

 • Mit afkast er et andet, end det I skriver på jeres hjemmeside. Hvad skyldes det?

  Dit afkast afhænger blandt andet af størrelsen af din opsparing, dine løbende indbetalinger på din pensionsordning og den tid, du har til pension. Derfor vil dit afkast være forskelligt fra det, vi viser på hjemmesiden. På hjemmesiden vises afkast for udvalgte risikoprofiler og tid til pension.

  For at få et overblik over dine afkast kan du med fordel downloade Danica Pensions mobilapp ”Mobilpension” til din smartphone. Her kan du se din opsparing, tjekke dine afkast, følge dine indbetalinger og se, hvad du betaler for administration og investering. Læs mere her.

 • Jeg har spørgsmål til investering eller omkostninger

  I netpension kan du blandt andet se, hvordan din opsparing er investeret, og hvilke omkostninger der er ved investeringen.

  Hvis du vil justere dine investeringer eller ønsker rådgivning om investering, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.

 • Hvad betyder det for min fordeling i aktier og obligationer, hvis jeg tilknytter en garanti?

  Garantien sikrer dig en bund under, hvor lave dine udbetalinger i pensionslivet kan blive, og dermed en minimumsudbetaling, når du går på pension, uanset hvordan investeringen af din opsparing udvikler sig i garantiperioden.

  Men det betyder også, at for at Danica Pension kan leve op til garantien, er det Danica Pension, der bestemmer investeringssammensætningen. Du må derfor forvente, at andelen af offensive investeringer, såsom aktier, kan svinge mere og blive forholdsvis lav.

 • Hvordan er de historiske afkast på Balance med garanti?

  Har du valgt garanti på din udbetaling, bestemmer Danica Pension investeringssammensætningen for at være sikker på at kunne leve op til garantien. Investeringsfordelingen er individuel og afhænger blandt andet af den enkelte kundes polstring i forhold til det garanterede beløb og dermed den aktieandel, den enkelte kunde kan have.

  For at få et overblik over dine afkast kan du med fordel downloade Danica Pensions mobilapp ”Mobilpension” til din smartphone. Her kan du se din opsparing, tjekke dine afkast, følge dine indbetalinger og se, hvad du betaler for administration og investering. Læs mere her.

 • Jeg har spørgsmål til tilvalg eller fravalg af garanti

  Du kan vælge eller fravælge en garanti til din pensionsopsparing i netpension. Det koster et gebyr. Dog er det gratis til og med 2023 at fravælge garantien.

 • Jeg har en Danica Link/Danica Select. Hvornår skal jeg sælge ud ved f.eks. udbetaling eller afregning af PAL?

  Har du Danica Link, skal du ikke gøre noget. Danica Pension sælger automatisk, så der er dækning til udbetaling eller afregning af pensionsafkastskat (PAL). Reelt sker det, når afregningen er foretaget, og kontantkontoens saldo er under bagatelgrænsen.

  Har du Danica Select, skal du sørge for, at der altid er dækning på kontoen, ligesom du måske kender det fra din pensionsopsparing i banken. Hvis der er overtræk (minus), skal du sælge eller overføre midler. Både ved udbetaling og ved afregning af PAL.

  Du kan efter den 31. december se, hvor meget der er trukket i PAL, og sælge, hvis kontoen er i overtræk.

  Autosalg på baggrund af PAL ved årsultimo 31. december sker på Danica Link, når kontantkontoens saldo kommer under bagatelgrænsen. Derefter venter vi først fem bankdage (hverdage) på en indbetaling, og herefter igangsættes processen med autosalg. En eventuel indbetaling inden de fem bankdage afbrydes venteperioden.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.